Faglighed undervisning

Kompetencer på statskundskab?

Af Peter Lykkegaard Hansen
Vi skal være stolte af vores kandidatuddannelse på Statskundskab. Den giver de optimale muligheder for at sammensætte sit studie, så man får de kompetencer der kræves til drømmejobbet. Men når vi studerende ikke ved hvilke kompetencer vi har behov for eller hvilket job vi søger, så er det umuligt at få sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel af fag.

Kandidatuddannelse på Statskundskab er yderst fleksibel, da den alene består af valgfag. Det betyder, at man som studerende får to år til frit at sammensætte det faglige forløb man er interesseret i og få de kompetencer man ønsker sig.

Spørgsmålet er så bare, hvilke kompetencer man har brug for, både i forhold til hvad man selv drømmer om at kunne arbejde med, men også i forhold til kommende arbejdsplads ønsker.

Statskundskab er en generalistuddannelse, der giver indsigt i rigtig mange forskellige områder, f.eks. jura, ledelse, økonomi, statistik, filosofi, sociologi, forvaltning, international politik, kommunalpolitik, reformpolitik med meget mere. Det vil sige det er umuligt, at være lige god til alle ting og i løbet af bacheloruddannelsen finder man ud af hvilke områder man er stærk og svag. Personligt finder jeg mine styrker inden for ledelse og forvaltning, mens mine svagheder er bl.a.  jura og statistik.

Sådan er jeg sikker på alle studerende har det på Statskundskab og det skal ses som en styrke for vores studie. Vi har et studie uden en arketype-studerende med plads og frihed til at selv at udforske forskellige områder inden for statskundskaben. Vi har alle vores forskellige styrker inden for et fagligt fællesskab, og udfordringen under kandidatstudiet er at fokuserer på de områder man har evne og interesse indenfor, som gavner ens videre karriere mod drømmejobbet.

Vores kandidatuddannelse giver den ultimative frihed til at man kan sammensætte lige den unikke uddannelsesforløb man har behov for, så man tilegner sig de nødvendige kompetencer.

Men med frihed følger ansvar, og det betyder at man skal tage de rette valg under sin kandidatuddannelse. Næste semester kan vi vælge mellem hele 14 forskellige fag. Det er jo et overflødighedshorn af faglige kompetencer.

Desværre ser jeg to problemstillinger i forhold til vores kandidatuddannelse, der hænger tæt sammen:

For det første er det min opfattelse, at mange kandidatstuderende, inkl. mig selv, ikke har nogen dybere forståelse af egne faglige spidskompetencer eller hvilke kompetencer man ønsker at få i løbet af ens uddannelse. Det er et problem, fordi man så vælger fag ud fra nogle subjektive kriterier; f.eks. hvem der er underviser, hvilken eksamensform eller hvornår der er  undervisningstimer.

For det andet er der ikke sammenhæng mellem udbud og efterspørgelse af kandidatfag. Hvilket betyder at den studerende ikke kan få de fag man har behov for, eller er nødt til at finde fag på andre universiteter, hvilket er skadeligt for det faglige fællesskab på studiet.

Har stor tiltro til at vores studienævn og undervisere gør et kæmpe arbejde for at udbyde de rette fag, men i forlængelse af den første problemstilling er det en umulig opgave, når vi studerende ikke ved hvilke kompetencer vi ønsker og dermed hvilke fag vi har behov for.

Jeg vil foreslå, at alle kandidatstuderende på Statskundskab skal gennem et kompetenceforløb, hvor den enkelte studerende får kendskab og forståelse for egne faglige kompetencer, samt afdækning af hvilke kompetencer der er behov for, så den studerende kan bliver attraktiv i forhold til sit drømmejob.

Sådan et kompetenceforløb skal være grundlaget for at kortlægge hvilke fag der skal udbydes og dermed en reel studieplan for hver studerende.

Tanken er at man således også kan blive nogenlunde sikker på at alle fag bliver oprettet, da man har overblik over hvor mange studerende der er interesseret i faget. Men den studerende skal selvfølgelig løbende følge op på sin egen studieplan, så man hele tiden er sikker på at man udbyder de fag der er efterspurgt af de studerende i forhold til deres kompetencebehov.
Vi skal være meget taknemmelige over kandidatuddannelsen på Statskundskab. Den giver ultimativ frihed til at sammensætte den kandidatprofil man ønsker. Men det skal være frihed under ansvar, derfor skal vi studerende også være klar over hvilke kompetencer vi har behov for og dermed hvilke fag vi ønsker udbudt på studiet.

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)