studienævn Valg

Sådan foregår universitetsvalget

Ved universitetsvalget kan du stemme og stille op til hele 5 forskellige organer, der hver giver indflydelse på forskellige områder ved SDU. Her kan du få et overblik:

Som tidligere beskrevet i: Guide til at komme i studienævnet, så er der valg til studienævnet d. 25.-26. november 2014. Men det er ikke det eneste valg, du skal tage stilling til.

Du kan stemme til mange række styrende organer, hvor der skal sidde studerende, der repræsenterer dig og dine medstuderende.

SDUs bestyrelse er universitetets højeste myndighed, der bestemmer meget angående hele universitetet, her skal der vælges to studerende for to år.

Universitetsrådet er det næsthøjeste organ på SDU, hvor medarbejdere og studerende bliver inddraget i vigtige ledelsesbeslutninger. Her skal vælges 3 studerende, der også sidder i to år.

Akademiske Råd på Samfundsvidenskab inddrager medarbejdere og studerende i vigtige beslutninger på fakultetsniveau – altså ikke for hele universitetet, men kun vores fakultet. Her skal vælges 3 studerende, der også vælges for 2 år.

Institutråd på Statskundskab inddrager medarbejdere og studerende i vigtige beslutninger på institutniveau, altså både for uddannelserne i Statskundskab, Journalistik, Samfundsfag, International sikkerhed og folkeret og Komparativ velfærdspolitik og velfærdsstudier. Her skal vælges 3 studernede, hvor kun én må være fra Statskundskab, der vælges for 2 år.

Studienævn på Statskundskab beslutter alt angående vores uddannelse i Statskundskab. Her skal sidde 5 studernede, hvor 2 af dem skal være på bacheloruddannelsen og 1 på kandidatuddannelsen i enten Statskundskab eller Samfundsfag. De vælges for 1 år.

Du har stemmeret til alle organer, hvis der er kampvalg, altså om der er flere studerende der stille op til organerne end der er pladser til. Du kan altså også stille op til alle 5 organer:

  • SDUs bestyrelse
  • Universitetsrådet
  • Akademisk Råd på Samfundsvidenskab
  • Institutråd på Statskundskab
  • Studienævn på Statskundskab

Hvis du vil stille op, så skal du melde dig som kandidat inden d. 5. november 2014:

Du kan enten stille op selv via den elektroniske kandidatopstilling eller opstillingsblanket. Du kan orientere dig om de opstillede kandidater og de valgregler, der gælder for valg ved SDU på valgets hjemmeside

Ønsker du at blive kandidat til enten Institutråd eller Studienævn på Statskundskab, så kan du gøre det gennem SIO, der opstiller en tværpolitisk liste, hvilket betyder at alle kan stille op via listen, ligemeget forskellige mærkesager.

25.-26. november er der elektronisk valg
Valghandlingen er elektronisk og man stemmer via SDUs hjemmeside på de to dage, hvor valget er. Man får adgang til at stemme ved at bruge sit brugernavn og password til ens SDU mail-konto.

Bange for at gå glip af nyheder fra Skaberstaten? Få dem direkte på mail engang om måned: Tilmeld dig nu!

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)