Arbejdsmarked

Ledighed koster i din løn

At gå fra studie til ledighed kan have store konsekvenser for din karriere. Ny undersøgelse viser at du både kan få svære ved at holde fast i et arbejde og du får lavere løn.


Ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser at dimittendledigheden i Danmark er steget markant siden krisen i 2008. Længerevarende ledighed på mindst et halvt år er steget fra 5,4 procent til 18,6 procent.

At gå direkte ud i længerevarende ledighed efter endt uddannelse har langsigtede konsekvenser
for de nyuddannede. Selv efter ti år vil ens beskæftigelsesfrekvens være 3-5 procentpoint lavere end ellers, og ens indkomst vil være 13-17 procent lavere.

For samfundet koster den høje dimittendledighed et velstandstab på 500-800 mio. kr. årligt, pga. den lavere beskæftigelse og tab på timelønnen for den enkelte.

Det er ikke lykkes at finde ledighedstal for nyuddannede fra alene Statskundskab ved Syddansk Universitet. Men kigger man på Akademikernes ledighedsstatistik, der løbende holder øje med ledigheden blandt alle akademikere. Så viser den seneste opgørelse fra oktober 2014, at dimittendledigheden er rekordhøj, hvor nyuddannede akademikere med op til 1 års kandidatalder har en ledighedsprocent på 31 %.

For vores egen ledighedsgruppe “Samf.Adm.”, der dækker: Cand.scient.pol., cand.rer.soc., cand.tech.soc., cand. scient.adm., cand.adm.pol., cand.negot., cand.comm., kand.-samf. og cand.-scient.soc.. Så er ledigheden på landsplan endnu højere, hvor over hver 3. nyuddannede er ledig i løbet af det første år efter dimittering (34,4 %).

Andelen af nyuddannede der er ledige i over et år for vores gruppe er på landsplan 15,1 %, mens det i Region Syddanmark er 17,6 %

Akademikernes formand Finn R. Larsen mener, at der er behov for at regeringen tager ansvar for de tusinde af unge nyuddannede, der ikke kan få job. Han ønsker at der bliver lavet en ny vækstpilotordning, der får akademikere ud i virksomheder, der ikke i forvejen har akademikere:

“Vejen frem er at få bygget den bro, der mangler for, at de nyuddannede akademikere og virksomhederne kan finde sammen. Vi foreslår derfor en ny vækstpilotordning, der gør det billigere for virksomhederne at ansætte en akademiker. Det er til gavn for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet”

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)