Faglighed undervisning

Konkurrence forringer kvalitet

Forskning viser at konkurrence mellem studerende eller ansatte er skadelige for deres præstationer.


Ny norsk forskning viser at det skader produktiviteten, at en virksomhed måler medarbejderne på deres præstationer. Et stærkt præstationsmiljø har en negativ indflydelse på både de ansattes jobengagement, på kvaliteten af deres arbejde og på deres indsats i det hele taget – det fortæller Djøfbladet.

Det samme gælder for studernede professor Per Nikolaj Bukh ved Aalborg Universitet, der siger at performanceorienterede studerende er drevet af gode karakterer for de gode karakterers skyld – uden henblik på god læring. 
Christina Nerstad, der står bag de norske forskningsresultater, mener dog ikke man skal være imod præstationsmålinger, men at interne konkurrence er skadelig:

”Jeg mener ikke nødvendigvis, at præstationsmålinger er negative. Men man bør ikke gennemføre præstationsmålinger, hvor kolleger bliver sammenlignet med hinanden, og hvor der kun er fokus på at fremhæve de bedste, og hvad de leverer.

For forskningen viser, at den interne konkurrence, som det skaber kollegerne imellem, fører til dårligere præstationer og lavere velbefindende på jobbet.” 

Per Nikolaj Bukh bruger forskere og journalister, som eksempel:

”Når du måler en forsker på, hvor mange artikler han skriver, eller du måler en journalist på, hvor mange ord hun skriver, så vil der alt andet lige være en tilbøjelighed til, at kvaliteten af artiklerne sænkes.” 

Hvad synes du om kulturen på Statskundskab – Er der fokus på karakter eller læring?

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)