Faglighed Feedback

Feedback er også studerendes ansvar

Studerende skal også have et ansvar for at give hinanden faglig feedback og sparing. Desværre fylder idealet om selvstudie alt for meget og skader læringen. 
Af Peter Lykkegaard Hansen

MENING: Der har gennem den seneste tid været stor debat om den manglende feedback til studerende på danske universitetet. På vores søster-studie i København har statskundskabsstuderende startet en kampagne, hvor de kræver individuel feedback på alle skriftlige eksamener og opgaver i stedet for blot en karakter.
Jeg kan kun bakke 100 % op om kravet, fordi en karakter fortæller utroligt lidt om ens faglighed. Karakteren er bare et gennemsnitstal af alle elementer, lige fra sproget og formalia til metode, analyse osv. i ens opgave. Men hvis vi studerende skal lærer noget, og forstå vores egen faglighed, så skal vi vide præcis, hvor vi har gjort det godt og dårligt.
Kun igennem faglig sparing (altså feedback) kan man få indsigt i sine faglige styrker og svagheder. Og kun gennem denne indsigt kan man opnå læring. 
Nu handler de mange feedback-kampagner om, at studerende vil have feedback af deres undervisere. Men vi studerede har også et kæmpe ansvar for at give hinanden faglig sparing. Der har vi desværre også svigtet.
Studerende og undervisere lever i en universitetskultur der kredser om “selvstudie” – at studerende skal klare sig selv og alene. Gruppearbejde, studenteroplæg og andet, hvor studerende skal bidrage til hinanden er ildeset. Så det overrasker ikke mig at universiteter i dag er præget af massive problemer med ensomhed, konkurrencementalitet og stress.
En underviser fortalte fornyligt, at han som vejleder bruger utrolig meget tid på at hjælpe studerende med også forholdvis bassale ting i deres opgaver. Hans oplevelse var at studerende hellere vil afleverer en dårlig opgave til deres vejleder end at vise den til en medstuderende for at få feedback inden.
Jeg tror desværre han har fuldkommen ret og at vi studerende kunne få meget mere ud af vores studie, hvis vi brugte tid på at hjælpe hinanden. Det er helt i orden, hvis man ikke har lyst til at skrive opgaver i grupper – men du har som studerende pligt til at deltage i faglig sparing med medstuderende. Selv hvis du give en anden faglig feedback, så er jeg sikker på, at du vil få lige så meget ud af det som den person.
Selvfølgelig er en undervisers feedback utrolig vigtig, men jeg tror på, at ens medstuderende på en lang række områder kan bidrage med præcis samme feedback: Er min opgaves sprog klart nok uden misforståelser, har jeg argumentationen i orden, svarer jeg på min problemformulering osv..
Feedback handler om at lærer – og uden feedback inden læring. Så ligemeget om vi kan få underviserne til at give os mere feedback – så lad os give hinanden det!
The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)