Forskning

Gæsteforelæsning: Intet demokrati uden bureaukrati

Professor Christine Neuhold fra Maastricht University besøger Syddansk Universitet til marts, hvor hun holder gæsteforelæsning om emnet: “Parlamenter i EU: Intet demokrati uden bureaukrati”.


Europas nationale parlamenter og især Europa-Parlamentet, har fået øget indflydelse i EUs politiske beslutningsproceser i efter Lissabontraktaten i 2007.

Men hvordan har denne øget indflydelse haft betydning for de folkevalgte parlamenter og hvilken rolle spiller embedsmænd i denne nye virkelighed.

Christine Neuhold er professor i Institut for Statskundskab ved Maastricht University, hvor hun arbejder med styring indenfor EU, parlamenternes rolle og legitimitet ved det interinstitutionelle samarbejde.

Gæsteforelæsningen er åben for alle og afholdes mandag d. 2. marts kl 10:00-12:00 i U131 på Campusvej 55, Odense.

Læs mere på SDUs hjemmeside.

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)