IntRpol

Verdenskendt teoretiker kommer til Odense

Den 13. marts 2015 har studenterforeningen IntRpol den store ære at kunne præsentere en af verdens mest fremtrædende akademikere på den globale politiske scene.

Professor Robert O. Keohane vil deltage i en offentlig konference ved Syddansk Universitet.

Arrangementet vil handle om fremtidsperspektiverne for amerikansk lederskab og globalt samarbejde i en periode, hvor USA ikke længere er den supermagt, som man var engang.

LÆS: Robert O. Keohane gæster IntRpol

Tiden efter anden verdenskrig var markeret af distinktionen mellem det kapitalistiske vest og det kommunistiske øst. Det var en periode, hvor flere internationale organisationer blev oprettet for at skabe sikkerhed og sætte rammerne for dialog mellem stater med forskellige politiske interesser og strategiske hensyn.

På det militære plan oprettede man den nordatlantiske sikkerhedsalliance NATO, der skulle skabe balance til østblokken, mens den Internationale Valutafond blev en vogter af den kapitalistisk-økonomiske model og FN skulle tjene som et forum for dialog og samarbejde, der kunne hindre udbruddet af ny verdenskrig.

Med den sovjetiske kommunismes sammenbrud i 1991 opstod en usædvanlig periode i historien, hvor et enkelt land; USA var i stand til at dominere international politik i et omfang, som verden ikke tidligere havde set.

Under amerikansk lederskab blev vestlige organisationer og værdier endnu mere fremtrædende, end de tidligere havde været. Nogle mente sågar at vi nu var vidne til historiens afslutning og den liberale demokratiske models endelige sejrsgang.

Det var ud fra denne historiske baggrund at den amerikanske professor Robert O. Keohane, op igennem 80’erne og 90’erne, blev verdenskendt for sine bøger om internationale organisationernes rolle i det globale politiske system.

Hans værker beskrev, hvordan institutionerne, som blev bygget under amerikansk lederskab, kunne gøre det muligt og logisk for lande at samarbejde og skrinlægge deres naturlige tendenser til at udnytte og bekrige hinanden.

Med USA’s kapacitet til at agere global politibetjent var der mulighed for at stable internationale organisationer på benene, som efterhånden ville være robuste nok til at kunne skabe fred og samarbejde – selv den dag, hvor USA ikke længere ville være stærkt nok til beskytte systemet.

Keohane var med andre ord fortaler for, at USA havde skabt en grundlæggende verdensorden, som ville kunne overleve sin egen skabers gradvise fald.

Spoler vi tiden frem til 2015, står vi i dag i en situation, hvor Keohanes tanker er yderst relevante at zoome ind på. Vi har i flere år vidst, at USA’s magtposition er i nedgang, mens Kina og de såkaldte BRIK(S)-lande har fået en stigende betydning på den internationale scene.

Med Kina i spidsen vil der blive lanceret en ny verdensbank, som skal være et alternativ til ”Vestens” Internationale Valutafond.  Samtidigt ser vi bl.a. øget militæroptrapning i Østasien og et Rusland, der har intensiveret sin anti-vestlige retorik og står stejlt i den igangværende Ukraine-krise.

Denne udvikling gør det yderst relevant at stille spørgsmålene; er de vestlige institutioner virkelig attraktive og stærke nok, til at de kan sikre fremtidigt samarbejde uden en amerikansk supermagt? Skal vi vænne os til en verden præget af mere krig og konflikt, og hvis ikke – hvilken orden får vi så?

Disse spørgsmål har du mulighed for at blive klogere på ved IntRpols konference d. 13. marts, med start kl. 10 i lokale u45, Syddansk Universitet.

Foreningen er stolt af at kunne præsentere en person, der har været med til at præge statskundskaben i en grad, som kun få andre nulevende mennesker kan måle sig med.

Vi håber derfor stærkt på at se dig ved en af årets største studenterbegivenheder.

Udover oplæg og debat med Keohane afholder vi også efterfølgende tre workshops kl. 14.15-15.15:

  • Professor Sten Rynning (SDU): The Geopolitical Strategy of the US in East Asia
  • Lektor Casper Sylvest (SDU): Den neo-liberale institutionalismes styrker og svagheder i lyset af den liberale vision om global orden (holdes på dansk) 
  • Jean Monnet professor Bertel Heurlin (KU): Europe/EU: Between the United Stated and China: The Widening and Deepening to-be Power between the Leading Power and the Rising Power. Discussing the future Role, Position, and Behavior of the Three Global Units.  

Se facebook-event her: Robert Keohane – American Leadership and Multilateral Institutions in a Post-Hegemonic World

Skrevet af IntRpol Odense
The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)