Fremdriftsreform Kandidatuddannelse Speciale studienævn

Mens vi venter på fremdrift

Mens vi venter på at studienævnet vil fremlægge den nye studieordning for kandidatuddannelsen på Statskundskab. Som skal laves pga. fremdriftsreformen, så kan man tænke over, hvad der bør gøres for at uddannelsen bliver endnu bedre i fremtiden.

Af Peter Lykkegaard Hansen, kandidatstuderende i Statskundskab

Til september træder Fremdriftsreformen i fuld kraft, hvilket betyder nye krav til hvordan studier kan indrettes. Vi venter stadig på, hvordan vores studienævn på Statskundskab vil indrette den kandidatuddannelsen, så den opfylder de nye krav om fremdrift.

Men når vi alligevel skal vente, så kan vi lige så godt tænke over, hvad der bør gøres for at kandidatuddannelsen bliver endnu bedre i fremtiden. Vi bør alle være ambitiøse angående vores uddannelse. En reform kræver fremdrift – men vi studerende skal kræve opdrift. Jeg har fire områder, hvor jeg mener, at vores kandidatstudie kan blive bedre:

  • Kandidatplan skal sikre fagudbud
  • 6 måneds speciale
  • Obligatorisk praktik
  • Internationalt studiemiljø

Kandidatplan skal sikre fagudbud
Med fremdriftreformen så skal studerende tage 30 ects-point hvert semester. Dog med den undtagelse at man kan spare op et semester forud, således at man kan tage 40 ects-point i foråret og så kun tage 20 ects-point i efteråret.

Et andet nyt krav er at man ikke kan afmelde fag, som man har tilmeldt sig. Det betyder at det fremover ikke er muligt at bytte mellem flere fag i startet af et semester. Bordet fanger altså med det samme, når man har valgt fag. Men det er stadig et spørgsmålstegn, hvad der sker, hvis de fag man vælger ikke bliver oprettet pga. for få tilmeldinger.

En tredje problemstilling handler om fagudbud, om der er sammenhæng mellem de fag som kandidatstuderende efterspørger og hvad der udbydes. Det er en ældgamle debat, hvor studerende hvert semester ikke oplever, at de kan få de fag, som de har behov for. Det er på tide, at vi finder en holdbar løsning på problemet med fagudbud.

Disse to krav og ene problem gør det nødvendigt, at kommende kandidatstuderende gør sig meget grundige tanker angående hvilke fag man vil have og hvornår på uddannelsen man vil have dem.

Men en løsning kan være, at sørge for at alle kommende kandidatstuderende laver en kandidatplan for deres uddannelse – en plan, hvor den studerende giver et bud på, hvilke fag man ønsker og hvornår.

At den studerende allerede skal planlægge sit studieforløb inden studiestart på kandidatuddannelse er nødvendigt i forhold til fremdriftsreformen. Men også yderst hjælpsomt i forhold til at sikre at de rette fag bliver udbudt – og at alle studerende kan få de fag som de efterspørger.

LÆS: Kompetencer på statskundskab?

6 måneds speciale
Skaberstaten har tidligere skrevet om at Statskundskab ved AU har gennemført revision af deres studieordning for deres kandidatuddannelse, hvilket skærer i specialeperioden, således at den studerende ikke har 6 måneder, men kun 4,5 måned, til at skrive speciale.

At skærer i specialeperioden er at skærer i det faglige ambitionsniveau, hvilket ikke hænger sammen i den aktuelle debat om at hæve uddannelseskvaliteten. Derfor håber jeg, at Statskundskab ved SDU ikke kopier AU – men i stedet sikre at studerende har 6 måned til specialeskrivning med start 1. februar og aflevering senest 1. august.

LÆS: Statskundskab i Aarhus forkorter specialeperioden

Obligatorisk praktik
Fremdriftreformen har skabt debat om, hvorvidt kandidatstuderende fortsat kan tage i praktik i f.eks. en kommune eller en interesseorganisation. Det har reformen dog aldrig lagt hindringer for, selvom kandidatuddannelse bliver mindre fleksibelt pga. de førnævnte krav.

LÆS: Fremdriftsreform forringer ikke praktikmuligheder

Kandidatstuderende kan vælge at skrive Valgfri Opgave ved side af praktikken eller tage et sommerfag, så kan man hurtigt sikre de 30 ects-point det kræver. Men man kunne også opfordre studienævnet til at godkende praktikforløb til samtlige 30 ects-point, som man kan på både Statskundskab ved KU og Alborg Universitet.

LÆS: Andre kan få fuldtids-praktikophold

Men ved en revision af studieordeningen kunne studienævnet også vælge at være ambitiøse – og gøre noget, så kandidatuddannelsen i Statskundskab ved SDU var noget helt unik i Danmark. Her tænker jeg på at gøre praktik til en obligatorisk del af uddannelsen. Ved at kræve praktik af alle, så kan man hæve kravene til praktikforløb, så man sikre at den studerende får mest mulig fagligt ud af forløbet.

Man kunne også tænke sig, at der oprettes særlig fag, som studerende skal følge i forbindelse med praktik, der sikre at den studerende får sat sin teoretiske viden i spil i praktikken, samt får nogle praktiske erfaringer ved at anvende teori i virkeligheden.

En ny studieordning kan bruges til at skabe ligestilling mellem teori og praksis og give praktikforløb en central plads i vores studieforløb ved at gøre det obligatorisk for alle kandidatstuderende

LÆS: Praktik skal være obligatorisk

Internationalt studiemiljø
Verden bliver mindre og information flyver over grænser som aldrig før. Globaliseringen bliver ved med at ændre vores verden. Allerede i dag er uddannelse blevet en international handelsvare og ny viden og forskning har ingen nationalitet eller hjemland.

Statskundskab har altid været et international studie, men vil helt sikkert blive det endnu mere de kommende år i forlængelse af globaliseringen.

Bør vores kandidatuddannelse så ikke også være ambitiøs på det internationale område. Vores institut har allerede 2 engelsksproget kandidatuddannelser i “International Security and Law” og “Comparative Public Policy and Welfare Studies”, som vi deler flere fag med.

Jeg ved ikke præcis, hvordan man kunne udnytte det internationale potentiale vi har på Institut for Statskundskab, pga. de mange studerende der tager på udveksling på et udenlandsk universitet eller de mange internationale studerende på en andre kandidatuddannelser.

Men jeg synes at man bør starte debatten om hvordan vi får et mere internationalt studiemiljø: Skal kandidatuddannelsen være engelsk-sproget? Skal alle kandidatstuderende tage mindst ét semester i udlandet? Oprette internationale studiegrupper? Mulighederne er mange og potentialet er stort.

Debatten er åben
Det var bare mine idéer, men er sikre på at mine medstuderende på Statskundskab har andre og flere. Vores uddannelse skal hele tiden udvikles og det kan kun ske ved at vi hele tiden sætter spørgsmåltegn ved den nuværende udformning.

Så kom med dine forslag til en bedre kandidatuddannelse, mens vi venter på studienævnet…

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)