Fremdriftsreform Kandidatuddannelse

Bytteperiode for valgfag besvares måske?

Måske bliver det forsat muligt at skifte mellem valgfag efter semesterstart på Statskundskab. Selvom SDU tidligere har sagt at bytteperioden bliver afskaffet pga. Fremdriftsreformen.

Ved SIO-møde d. 17. marts 2015, hvor der sidder repræsentanter for ansatte og studerende ved Statskundskab på SDU blev der drøftet konsekvenser for Kandidatuddannelsen vedrørende implementeringen af Fremdriftsreformen. 
Skaberstaten har efterlyst en samlet oversigt over de præcise ændringer af studieordningen – ikke mindst på baggrund af at Statskundskab ved AU har forkortet deres specialeperiode. 
Sådan en oversigt er dog endnu ikke blevet vedtaget endeligt og der er altså stadig ikke klarhed omkring konsekvenser for Kandidatuddannelsen. 
Men i en skriftlig orientering af formand for studienævnet, Christian Elmelund-Præstekær, der ikke kunne deltage i mødet, så nævnes der, at studerende vil have 14 dages bytteperiode for valgfag i starten af hvert semester.
Det undre Skaberstaten, der tidligere har skrevet om konsekvenser af Fremdriftsreformen, der netop siger at muligheden for at skrifte mellem fag bliver afskaffet.

På SDUs hjemmeside for fremdriftsreformen står der:
“Når du først er tilmeldt et fag eller fagelement, så kan du ikke afmelde dig det igen. Dette gør sig gældende for både obligatoriske fag og valgfag. Det betyder, at når du først har foretaget et undervisningsvalg, så kan du ikke lave om på dette med mindre der foreligger et usædvanligt forhold. 

Hidtidig har det på SDU været muligt at skifte valgfag ud, også selvom du har været til eksamen i valgfaget. Denne mulighed er med fremdriftsreformen afskaffet. Du skal derfor være meget omhyggelig når du foretager et undervisningsvalg.”

Problematikken angående afskaffelse af bytteperiode for valgfag er aktuel på Jura ved KU, hvor studerende er utilfredse med at de ikke i fremtiden kan skifte mellem valgfag, men i stedet skal de afleverer en liste på fem prioriteter til tre valgfag. Og når krydserne er sat, fanger bordet.
Men det mener de studerende er en dårlig ordning og ikke nødvendig i forhold til reformen:

– Fremdriftsreformen siger er jo bare, at man skal være tilmeldt 30 ECTS-points per semester – eller 60 per år.

Udtaler Gwen Gruner-Widding, jurastuderende til Uniavisen.

Så om det er Christian Elmelund-Præstekær og Gwen Gruner-Widding eller KU og SDU, der har ret ved vi endnu ikke på Skaberstaten -men vi følger udviklingen.

Følg med på Skaberstaten og find ud af om du i fremtiden kan bytte valgfag eller om bordet fanger ved første tilmelding….

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)