Peters mening SIO

42.000 kr. mindre til studiemiljøet

Lavt medlemstal af SIO koster studiemiljøet på Statskundskab og Samfundsfag rigtig mange penge.
Jeg har stor respekt for den nuværende SIO-ledelse, der har fået rekord mange nye studerende til at melde sig ind i SIO ved studiestart 2014, således at næsten halvdelen af samtlige medlemmer af SIO i dag går på 2. semester. 
Men at kun 185 ud af 562 studerende er medlem af SIO betyder at studiemiljøet går glip af rigtig mange penge, der ellers kunne være brugt på spændende arrangementer og tiltag for at styrke det sociale og faglige studiemiljø.
Hvis vi tager udgangspunkt i SIO egne tal med 185 medlemmer, så er der altså 377 studerende på Statskundskab og Samfundsfag der ikke er medlem af SIO. Hvilket svare til et tab på hele 56.550 kr. i manglende kontingentbetalinger. 
Nu vi ved at SIO har mistet en medlemsliste over studerende der startede før 2011, så hvis vi er optimistiske og antager at hver anden studerende i alt er medlem af SIO, så er det “kun” 281 studerende, der ikke er SIO-medlem. Det giver et tab på 42.150 kr..
Studiemiljøet har altså et samlet tab på mellem 42.000 og 56.000 kr. pga. rigtig mange studerende, der ikke støtter studiemiljøet ved at være medlem af SIO.
Medlemsskab af SIO koster kun 150,- kr. for hele ens studietid, det drejer sig altså ikke om ret mange penge der dækker 5-6 års studie, hvis man tager både en bachelor- og kandidatuddannelse.

Men i det samlet billede betyder det at man kunne bruge omkring 42.000 kr. mere på det faglige og sociale studiemiljø, hvis alle studerende var medlem af SIO på Statskundskab og Samfundsfag.

SIO indkalder til generalforsamling 2015

Hvad ville du bruge 42.000 kr. på i studiemiljøet? Og hvorfor tror du, at der er så mange studerende, der ikke er medlem af SIO?
The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)