Fremdriftsreform

Her er Fremdriftsreformens konsekvenser

Nu kan Skaberstaten endelige fortælle hvilke konsekvenser som Fremdriftsreformen har for studerende på Statskundskab.

Skaberstaten har talt med studienævnsformand, Christian Elmelund-Præstekær, om hvilke ændringer, som indførelsen af den nye reform betyder for den studerende.

Der bliver afholdt 2 informationsmøder om ændringerne:
Tirsdag d. 21. april for 2. og 4. semester
Torsdag d. 23. april for 6. semester og kandidatstudernede

Der kan man komme med spørgsmål eller kommentarer til faglige vejledere og studienævnsformand Christian Elmelund-Præstekær.

Tilmelding af 30 ECTS-point hvert semester
Du skal tilmelde dig 30 ECTS-point hvert semester, da vores kandidatuddannelse er bygget op af valgfag, der næsten alle tæller 10 ECTS-point hver – skal du vælge 3 fag pr. semester.
Du må godt tilmelde dig mere end 30 ECTS-point, f.eks. 4 fag, men du skal være opmærksom på at du skal gå til eksamen i alle fag du tilmelder dig – og altså du ikke kan afmelde eksamen. Hvis du dumper én eksamen har du selvfølgelig stadig to muligheder for reeksamen – men du skal bestå faget på et tidspunkt.

Hvis du ikke tilmelder dig 30 ECTS-point inden tilmeldingsfristen, så vil du blive tvangstilmeldt nogle fag, du ikke selv bestemmer.

Se hvilke fag du kan vælge imellem her:
Du kan spare ECTS-point op
Du må gerne spare ECTS-point op, således at du et efterfølgende semester kan tage færre point end de 30. Hvis du f.eks. tager et sommerfag, så må du nøjes med at tage to fag i ét af de efterfølgende semestre. Det kan være rigtig smart at spare point sammen ved et sommerfag, hvis du gerne vil i praktik senere, da man makismelt kan få 20 ECTS for et praktikophold.

Det er altså muligt at spare ECTS-point op i løbet af hele ens uddannelse og ikke kun et semester forud, som først annonceret. Hvilket giver øget fleksibilitet.


Byt fag i løbet af de første to uger
De fag du vælger, skal du i udgangspunktet gå til eksamen i. Men det er faktisk muligt at bytte ét fag ud med et andet i løbet af de første 14 dage af et semester. Det betyder, at fra semesterstart 1. september 2015 og to uger frem har mulighed for at vælge et andet fag end det du har tilmeldt dig i første omgang.
Praktikaftale skal afleveres senest til semesterstart
Skal du i praktik i det kommende semester, så skal du være opmærksom på, at du skal tilmelde dig “praktik” på samme måde som andre fag i efteråret. Dernæst skal du aflevere en underskrevne praktik- og vejlederaftaler til studienævnet senest d. 1. september (der kommer en elektronisk blanket til formålet i løbet af sommeren).

Hvis studienævnet ikke modtager disse aftaler, eller hvis nævnet ikke kan godkende praktikforløbet, er du tvunget til at “bytte” praktikforløbet med et andet fag senest d. 14. september.

Vær opmærksom på, at der er indført faste afleveringstidspunkter for praktikopgaver. Man skal altid aflevere sin opgave i slutningen af eksamensperioden i det semester, hvor man er i praktik. Den konkrete dato finder du i eksamensplanen.

LÆS: Fremdriftsreform forringer ikke praktikmuligheder

Valgfri opgave bliver valgfri
Det har tidligere været at krav, at man skulle skrive en valgfri opgave på kandidatuddannelsen. Dette krav bortfalder, så du fremover kan vælge, om du vil skrive opgaven eller ej. Det kan være smart at tænke opgaven i ens studieplan, hvis man skal i praktik, da der jo ikke er koblet undervisning til den – man kan derfor skrive den, mens man er i praktik, så man kan leve op til 30 ECTS-kravet.

Opgaven tæller også stadig som en seminaropgave, som man jo skal have mindst tre af på sin uddannelse.

Fremover skal man tilmelde sig den valgfri opgave ligesom de øvrige fag. Man skal stadig selv finde sin vejleder, der skal være en fuldtidsansat forsker ved Institut for Statskundskab, og vedkommende skal godkende en elektronisk vejledningsaftale, som skal sendes til studienævnet senest den 15. oktober. Hvis det ikke sker, så finder studielederen en vejleder for én.

Vær opmærksom på, at der er indført faste afleveringstidspunkter for de valgfrie opgaver. Man skal altid aflevere sin opgave i slutningen af eksamensperioden i det semester, hvor man har været tilmeldt opgaven. Den konkrete dato finder du i eksamensplanen.

Metodefag bliver krav
Mens Valgfri Opgave bliver valgfri, så bliver der fremover et nyt krav om at man skal have et metodefag i løbet af ens kandidatuddannelse.

Specialetiden bliver ikke forkortet (endnu…)
Specialeperioden bliver i første omgang ikke forkortet på Statskundskab på SDU. Selvom man både på AU og KU har forkortet studerendes specialeperiode, så sker det ikke på SDU.

Det er dog ganske sandsynligt, at der kommer til at ske noget senere, eftersom universiteterne efter alt at dømme i fremtiden vil blive straffet økonomisk, hvis vi studerende ikke bliver færdige til normeret tid.

Problemet er, at ministeriet opfatter normeret tid på kandidaten således, at man skal være færdig ved udgangen af juni på det andet år. Her skal man ikke blot have afleveret specialet – det skal også være bedømt. Hvordan vores studieledelse vil gribe sagen an, vides endnu ikke. Men studienævnet er sikkert åbnet for gode ideer.

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)