Moderne undervisning

Ny undervisningsform giver tilfredshed på AU

Opgaver og quizzer, der skal laves online mellem forelæsninger giver studerende større fagligt udbytte og højere karaterer.

På Aarhus Universitet har underviser Ole Eggers Bjælde på Institut for Fysik og Astronomi omlagt sin undervisning til at 25 % består af online-aktiviteter til supplement til de traditionelle forelæsninger.
Online-aktiviteter bygger på principperne for “aktiv læring”, der kræver at den studerende laver nogle opgaver ved siden af den almindelige undervisning. Det betyder at 25 % af den endelige eksamenskarakter bliver basseret på besvarelserne af online-aktiviteter, mens de resterende 75 procent hentes fra en tretimers skriftlig eksamen.
Online-aktiviteter består af både videopræsentationer, quizzer og opgaver. Desuden skal man også løbende deltage evalueringer af undervisningen, således at underviseren får løbende feedback – også af de studerende der normalt ikke bruge energi på evalueringsskemaer.
Men hvorfor kræve, at den studerende skal være aktiv i løbet af et semester, når det må være hans eller hendes ansvar at lærer?
For underviser Ole Eggers Bjælde er svaret klart:

– Som undervisere har vi ansvaret for at tilrettelægge undervisningen på en måde, så vi giver de studerende de bedste forudsætninger for at få mest mulig læring ud af undervisningen. Og det er ikke nødvendigvis ved, at en underviser taler uafbrudt i 45 minutter i et auditorium. De studerendes læringsudbytte daler under den form for undervisning, og de vil sandsynligvis bare opleve det som lange 45 minutter

Udtaler han til Omnibus
Han mener, at studerende lærer mest mellem forelæsningerne, når de er aktive med stoffet, og derfor har han lavet online-aktiviteter i Blackboard, fordi det netop giver studerende forudsætningerne for at arbejde konstruktivt med stoffet på egen hånd.
Ny undervisningsform giver højere karakterer 
Når man kræver at studerende skal være mere aktive og at 25 % af eksamenskarakteren består af online-aktiviteter, så kan tro at studerende vil være utilfredse med den nye undervisningsform.
Men i virkeligheden er det modsatte tilfældet. De studerende har i evalueringerne fortalt at de har brugt meget tid på online-aktiviteterne. Og de har fået bedre karakterer end sammenlignet med studerende fra tidligere hold, der udelukkende har modtaget traditionel undervisning i faget.
Hele 85 procent af de studerende var enten meget tilfredse eller tilfredse med læringsudbyttet, da de mener at de har fået langt større faglig forståelse på grund af den mere fleksible undervisningsform, hvor de kan arbejde på en måde, der giver mest mening for dem hver især i forhold til at forstå stoffet.

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)