Dimission Speciale

Her er det nyuddannet kandidater

30. april 2015 afholdes der dimission for de nyuddannet kandidater i Statskundskab.

37 studerende blev det seneste år færdig med deres kandidatuddannelse på Statskundskab. De er dermed gået fra studielivet til arbejdsmarked.

30. april afholdes traditionen tro dimission efterflugt af Institutsfesten, hvor det er muligt at fejre de dimitterede kandidater.

Nyuddannet inviteres til kandidatbord
Kandidatklubben laver igen i år et særligt bord for kandidatstuderende ved festen – og i år vil klubben også rigtig gerne se færdiguddannet kandidater.

Så er man færdiguddannet kandidat – så tilmeld dig bordet nu, så du endnu engang kan feste igennem til en FUS-fest – læs meget mere her.

Se oversigt over de nyuddannet kandidater herunder, inkl. specialetitel:
Er der fejl på listen, så kontakt redaktionen.

Agner Holmbjerg Schibler
Priming-effekter under lup forsøg, revider – og prøv igen

Alma Hrustanovic
Rehabilitering i den kommunale ældrepleje

Anders Christian Frederiksen
Den (u)sammenhængende skoledag

Anders Freundt
Økonomiske incitamenter til at drage omsorg

Andreas Munch Møller ¨
Energy, Security and Geopolitics – “The Great Game” in Central Asia

Anne Assenholm Hansen
Court-led integration of Europeans´right to free movement: leading to inertia or erosion of the welfare state?

Anne Ingemann Johansen
Jagten på kohærens: EU’s omfattende tilgang til krisehåndtering

Anne-Mette Møller Sørensen
Medarbejderreaktioner affødt af inddragelse af frivillige i en dansk
offentlig institution

Azra Dizdar
Til Forsvar for et Nationalt Demokrati? En teoretisk analyse af demokratisk stabilitet

Bodil Riisom Pedersen
Demokratisering i fragmenterede samfund

Camilla Moresco
Priming-effekter under lup forsøg, revider – og prøv igen

Christian Lindgaard Olesen
Cyber Warfare: Assessing the Strategic Implications of Stuxnet

Christina Møller Kjærgaard
Tromler de store medlemsstater i EU de små medlemsstater?

Cæcilie Lumby
Sammen om fremtidens sundhedsvæsen

Dennis Raptis-Brødsgaard
Aggression i sport: årsager og sammenhæng

Elvan Demirtas Altintas
Udfordringer i det tværfaglige samarbejde

Emil Damkjær Herløv Hansen
Betinger surveydesign resultater?

Erik Gahner Larsen
Eng. Psychological Responses to Government Initiatives

Fridi Bjørgfinnson Nielsen
Politisk Rådgivning – de færøske departementschefers politiske rådgivning

Katrine Unkerskov Karstoft
Sammen om fremtidens sundhedsvæsen

Lena Fríðunn á Ørg
Ungarn transition, konsolidering og demokrati

Lene Deleuran Fajstrup
Aktørers indflydelse på de kommunale udgiftsstigninger på områder for udsatte børn og unge

Louise Madsen
Social kapital i patient-system relationen

Louise Stockmann Poulsen
En undersøgelse af de danske mediers personfokuserede dækning af det politiske og politikerne

Mads Rattenborg Hersbøll
Hvid røg, sort tårn – Regeringsgrundlagets betydning for dansk politik

Maria Edith Pedersen
Klimaforandringer: Et fælles eller differentieret ansvar?

Marie Kristine Bonde Larsen
At lede, når man ikke leder –- Et studie af kontraktstyring, kontrol og tillid med udliciterede pleje

Martin Krastrup
Den politiske urtragedie –om kompromissets kunst og ugunst

Mette Kirsti Sif Matthisson
Politiske sagsfremstillinger: hvordan optimeres politiske sagsfremstillinger i dansk kommunalpolitik?

Mette Aagaard
Motivation hos folkeskolelærere i en forandringspræget tid

Morten Lysbeck Hansen
Bias i danske avisers dækning af udenlandske valgkampe

Peter Møller Stephansen
Til Forsvar for et Nationalt Demokrati? En teoretisk analyse af demokratisk stabilitet

Romy Andersen
En teoretisk begrebsanalyse af: Hvordan retfærdiggøres en retfærdig krig?

Stine Vad Bovtrup
Lawfare – forskellige typer af juridiske våben i moderne væbnet konflikt

Tanja Holm Strømkjær
Implementering af effektevaluering i offentlige organisationer

Tue Kristoffer Westhoff
Det Humanitære Imperativ Revideret

Yalda Sarkhosh Motaghiani
Det Danske Medborgerskab

KÆMPE TILLYKKE TIL DEM ALLESAMMEN FRA SKABERSTATEN

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)