Praktik

Vi skal have uddannet praktikvejledere

Det faglige niveau på praktiksteder skal øges for at det kan svare til 30 ECTS og det kræver at hvert praktiksted har en uddannet praktikvejleder, der kan sikre det akademiske indhold. Så praktik ikke bliver gratis arbejdskraft, men et reelt akademisk fag.
Der har i denne tid været debat om praktiksforløbets værdi Statskundskabsuddannelsen. Bl.a. fordi regeringen på den ene side har lavet en Fremdriftreform gør det mere besværligt for den studerende at tage i praktik, men samtidig har regeringen et ønske om at praktik bliver mere værdsat på uddannelserne.
Spørgsmålet med praktik er om den studerende får nok fagligt læring ud af et praktikforløb, der retfærdiggøre at man får mellem 10-20 ECTS-point for det. Skaberstaten har da også fremført argumenter om, at man skal kunne hæve praktikforløb til hele 30 ECTS, så det fylder ét helt semester.
Men kritikken af sådanne forslag er, at der simpelthen ikke er fagligt nok indhold, bl.a. fordi man har hørt historier om studerende, der i deres praktik langt fra har lavet akademisk arbejde, men istedet taget fotokopier eller hentet kaffe.
Min mening er dog, at det er muligt at hæve niveauet af praktik, således at det svare til ihvertfald 30 ECTS, men det kræver selvfølgelig at der bliver sat meget større krav til praktikstederne.
Vi bør kigge på professionshøjskolerne og lærer af, hvordan f.eks. pædagoger, socialrådgivere og journalister bruger praktik som en central og integreret del af deres uddannelser.
Det central i disse uddannelser er at man sætter høje krav til deres praktikforløb og bl.a. kræver at praktikstederne har medarbejdere, der er uddannet til at være praktikvejleder.
En uddannet praktikvejleder har kompetence til at planlægge og evaluere den enkelte studerendes praktik, således at man har reel faglige forudsætninger for at vejlede og bedømme en studerende i praktik. 
Journalisterne har lige vedtaget at udvide deres praktikantvejlederuddannelse fra én til todages uddannelse, fordi de har oplevet at de studerende har krævet bedre praktikvejledere.
På Statskundskab i dag er der intet krav til at praktiksteder har uddannet praktikvejledere og det betyder desværre at mange praktiksteder ikke har ordentlig forståelse af hvilke faglige krav det indholder at have en statskundskaber i praktik.
Det betyder også at de faglige krav som studiet stiller med aflevering af en skriftlig opgave mange gange bliver afkoblet af selve praktikforløbet til noget den studerende laver en fritiden eller efter praktikken – sådan bør det jo ikke være. Da sådan en skriftlig opgave bør være en integreret del af selve praktikken i samarbejde mellem den studerende og praktikvejleder på praktikstedet og vejleder på studiet.
Statskundskab skal stille højere krav til praktiksteder, så der er tale om reel uddannet og faglig læring i praktikforløbet. Der bør være en uddannet praktikvejleder på hvert praktiksted, der forstå at praktikforløb er et akademisk uddannelsesforløb der stiller højere krav til både studerende og praktiksted.
Praktikforløb er en vigtig del af en hver uddannelse, da man kan omsætte sin viden til praksis og få en virkelighedsforståelse af ens egne kompetencer og en arbejdsplads forventninger. Men praktik må aldrig blive gratis arbejdskraft – men skal opleves som et reelt akademisk fag, der svare til det faglige udbytte man kunne få intern på universitetet.
Derfor skal der sættes meget mere spot på praktikforløbet og studiets faglige krav til det – og et skridt på vejen er at få uddannet praktikvejledere på hvert praktiksted.
Læs mere om praktik:
The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)