Kandidatuddannelse

Kriseramt kandidatuddannelse

Siden 2007 har kandidatuddannelsen i Statskundskab oplevet et massivt fald i antal nye studerende. 

I 2007 blev der optaget 46 kandidatstuderende på Statskundskab ved SDU, men i 2014 var tallet faldet til kun 34 nye studerende på kandidatuddannelsen, det viser tal fra SDUs statistikbank WhiteBook.
Det er et fald på hele 26 % i perioden 2007 til 2014, hvor der ellers har været en markant stigning i antallet af færdiguddannet bachelorer på 23 %.
Som man kan se på overstående grafik, så er der gennem årene blevet skabt et gab mellem færdiguddannet bachelorer og optaget nye kandidatstuderende. 
Det er selvom at færdiguddannet bachelorer i Statskundskab ved SDU har let adgang til at blive optaget på kandidatuddannelsen bagefter.
Gabet betyder at der i dag kun optages nye kandidatstuderende der svare til halvdelen af de færdiguddannet bachelorstuderende. Og da nærmest alle bachelorer får en kandidatuddannelse efterfølgende, så må det betyde at halvdelen søger en anden kandidatuddannelse end Statskundskab på SDU.
Men hvad kan kandidatuddannelsen gøre for at skabe øget interesse og tilslutning – det vil Skaberstaten gerne sætte fokus på?

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)