Faglighed Kandidatuddannelse undervisning

To ekstra valgfag for kandidater

Der er mulighed for kandidatstuderende at vælge mellem yderligere to forskellige fag til næste semester, enten om jura eller kommunikation. 

Skaberstaten har tidligere skrevet om de 17 forskellige valgmuligheder, som kandidatstuderende har næste semester – det blev så udvidet med 2 sommerfag. 
Men nu kan vi udvide igen – med 2 ekstra valgfra – så mulighederne er oppe på hele 21:
Fag udbudt af Studienævn for Jura:
Faget har overordnet til formål at give den studerende kompetence til at indgå i den moderne myndighed, udføre konsulentarbejde for sådanne eller repræsentere borgere i kontakt med forvaltningsmyndigheder. Da en stor del af kandidaterne fra jura og statskundskab finder ansættelse i den offentlige forvaltning eller som repræsentanter for borgere, virksomheder eller foreninger kommer i forbindelse med forvaltningsmyndigheder, er faget et af de valgfag, der udbydes på studierne.
Eksamensform: 24 timers hjemmeopgave
10 ECTS
Fag udbudt af Studienævn for Journalistik:
Faget gør de studerende bekendt med en række teorier og de seneste forskningsresultater, som er relevante for PR og kommunikation som fx kommunikationsmodeller og teorier om overtalelse, social indflydelse og adfærdsændringer. 
Vi vil komme ind på forskellige emner og cases som er særlig relevante for statskundskabere, fx valgkampagner, issue management, krise kommunikation og informationskampagne. De studerende kan selv vælge et emne som de synes er relevant og gerne vil skrive opgave om.
Eksamensform: 20 siders hjemmeopgave
10 ECTS

The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)