Feedback

Studenterråd vil have feedback på alle opgaver

Foto: Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Studerende står i kø på Aarhus Universitet for at få obligatorisk feedback på alle opgaver.

Skaberstaten har tidligere skrevet om KU-studerendes kampagner for mere feedback fra deres undervisere. Kravet spreder sig til Aarhus Universitet, hvor deres studenterråd også kræver øget feedback.
Manglede feedback går nemlig udover det faglige udbytte fortæller Steffen Selmer, der læser Statskundskab ved AU, til Omnibus:

– Det er et antiklimaks og umotiverende, når man afleverer en opgave og ikke får andet end karakteren. Det er ligesom om processen ikke er afsluttet, for der er stadig en række spørgsmål, man ikke får svar på. Hvordan forbedrer jeg mig, og hvordan bliver jeg mere dannet og udvikler mig?

Studenterrådet ved Aarhus Universitet har startet en kampagne med fokus på uddannelseskvaliteten på Aarhus Universitet – med bl.a. en happening, hvor studerende “står i kø” for at få feedback er kravet om øget kontakt mellem studerende og forskere.
Studenterrådet har tre forslag til øget kontakt:
  • Studerende ved Aarhus Universitet skal have krav på skiftlig feedback på alle opgaver
  • Alle studiegrupper skal have tilknyttet en ’forsker-mentor’
  • De faglige miljøer skal tildeles ekstra midler til forbedring og udvikling af konstruktiv feedback-praksis på Aarhus Universitet
Men krav om obligatorisk feedback falder ikke i god jord hos studieledelsen, i hvert faldt ikke hos studieleder på Statskundskab ved KU, Anders Wivel, der mener at feedback til alle går udover dem, der har reelt behov – til Berlingske har han udtalt:

– Jeg er skeptisk over for, at alle skal have lige meget feedback. Jeg vil helst have, at der bruges ekstra ressourcer på dem, der har mest brug for det. Der er ret omfattende feedbackmuligheder i dag, og der er måske kun 40 procent, der udnytter dem. 

Samme holdning har studerende Louise Hahn Bjørnsen på Statskundskab ved SDU, der sidder i studienævnet, som Skaberstaten tidligere har snakket med:

– I dag kan studerende, der ønsker at få feedback, også få det. Men indfører vi et krav, så tvinger vi alle studerende til at få feedback uden de har bedt om det. Hvilket er spild af undervisers tid, f.eks. hvis studerende møder uforberedt op. 

Savner du feedback i forbindelse med din uddannelse? Kontakt Skaberstaten og fortæl din historie.
The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)