undervisning

Evalueringer – Hvad mener de studerende?

Kenneth Laursen og Tammie Lund Schwartz 
Af Resmije Ramadani Aliu
Igen har det været evalueringstid, hvor unge universitetsstuderende får mulighed for at evaluere de forskellige forelæsere og instruktorer, de har haft i løbet af dette semester. 
Og selvom vi ofte skal sparkes i røven for at få dem evalueret, kan vi ikke komme uden om hvilke afgørende betydninger disse evalueringer har for fremtidens studerende, som skal besætte de forhold vi nu engang er ved at forlade. 
Ikke desto mindre er disse evalueringer det flere endvidere ville sige, er ét af de få privilegier vi studerende har, som giver os mulighed for anonymt at kunne udfolde vores egne holdninger omkring undervisningen på universitetet. 
Om det drejer sig om forelæseren, instruktoren, eller det handler om selve undervisnings- og læringsforløbet. Selv hvis man ikke skulle være så dramatisk anlagt, at have noget kritik til ovenstående, får man i det mindste muligheden for at få indflydelse på sin undervisning, undervisere og studielivet generelt.  
Slutteligt skulle evalueringerne gerne få en afgørende betydning for hvordan fremtidige opgørelser skal gribes an.  
I forlængelse heraf havde vi jo også episoden i marts måned, hvor lektor på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, Steen Laugesen Hansen, henvendte sig til medierne med et udsagn der lød som følger: ”Dumme og dovne skal ikke evaluere mig”. 
Dette udsagn henvendte sig til de studerende, der evaluerer kritisk over for deres forelæsere – og som han i øvrigt mener – kun er de, som ikke selv er aktive i undervisningen, der er; altså kritiske. Han mener således, at de evalueringer der kommer fra elever som ikke selv består deres undervisning, ikke skal have nogen betydning for de senere, endelige opgørelser. 
Netop denne vekselvirkning mellem holdninger omkring evalueringer er relevant at tage op i denne tid. Ikke mindst, kunne det i den anledning, være interessant at høre hvad nogen af de studerende på Statskundskab har af holdninger omkring evalueringerne og dertil hvad de mener de egentlig har af betydning. 
For er det vigtigt? Er det ineffektivt? Eller er det bare irriterende tidsspild? 
Det er noget af det vi har spurgt to 2. semester studerende; hhv. Tammie Lund Schwartz og Kenneth Laursen om denne gang. 
Hvilken betydning tillægger du din mulighed for at kunne evaluere? 
KENNETH:
– Jeg mener det at evaluere er meget relevant, idet det er med til at løfte studiets kvalitet, ikke mindst for dem der kommer ind på studiet efterfølgende. Når det er sagt er jeg også typen der kun evaluerer de ”obligatoriske” evalueringer. 
Der er ofte rigtig mange evalueringer man bliver bedt om at besvare, og det bliver man simpelthen for mæt af, så jeg nøjes med dem man skal udfylde i slutningen af hvert semester. 
TAMMIE:
– Personligt har jeg kun brugt evalueringerne ved få undervisere, jeg synes har været virkelig gode. Havde jeg haft det omvendt med en underviser, havde jeg nok benyttet evalueringen til at gøre opmærksom på dette. Evalueringerne er en fin mulighed for begge parter. 
Hvad mener du om lektor Steen Laugesen Hansens ovenstående udsagn? 
KENNETH:
– Jeg er uenig, og det er jeg fordi, at der kan være et hav af årsager til at en studerende dumper sin eksamen. Derudover er der mindst to problemer, som opstår hvis dumpede studerende ikke får mulighed for at evaluere:

Den første værende, at de studerende, der dumper af private årsager ikke får mulighed for at komme med gode input, og den anden værende, at hvis den studerende dumper, og oprigtigt mener det er forelæserens, instruktorens eller en tredjes skyld, så får de ikke mulighed for at ytre denne mening, og så kan man ikke undgå at det sker igen.”

TAMMIE:
– Det er jeg overhovedet ikke enig i. Underviserne må bestemt være interesserede i at deres undervisning fungerer og derfor også i alle konstruktive evalueringer der måtte være. Der kan dog være sammenhæng mellem hvorvidt jeg forstår et fag og hvor godt jeg synes om undervisningen. 
Mener du man bør rekonstruere evalueringsmetoden, og hvis ja, hvordan? 
KENNETH:
– I forlængelse af ovenstående mener jeg man i stedet må finde en anden metode, hvorpå man kan få identificeret de her ”dovne” studerende, hvis det skulle have været årsagen til dumpekarakteren, for dem er jeg enig i, ikke skal have mulighed for at evaluere. 
Man kan jo ikke evaluere noget man ikke selv har været til. Jeg mener endvidere, at det kun skal være evalueringer fra studerende som har været til mindst 70% af undervisningen, som skal tælles med i de endelige opgørelser. 
Jeg mener også det er vigtigt, at man får bevaret en forsvarlig tone når der evalueres. Det nytter ikke at studerende lader sig rive med af, at de er anonyme under evalueringerne. Konstruktiv kritik mister sin essens det sekund man blander et adjektiv ind i sætningen. ”
TAMMIE:
– Forandring til det bedre er altid godt, men kan ikke umiddelbart selv komme med forslag til forbedringer. 
Skaberstaten siger tak til Kenneth og Tammie for deres gode kommentarer. 
Hvad mener I andre om evalueringerne? 
Er det vigtigt? Er det ineffektivt? Eller er det bare irriterende tidsspild?
The following two tabs change content below.

Peter Lykkegaard Hansen

Nyeste indlæg af Peter Lykkegaard Hansen (se alle)