embedsværk

Embedsvældet er til revidering

Hvordan sikres lovligheden i centraladministrationen i fremtiden? Sådan lød problemstillingen for de udvalg, som både arbejdsgivere og arbejdstagere på området nedsatte. Nu har Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet så fremlagt sine konklusioner, og Bo Smith-udvalget fremlægger sine i morgen mandag.

Moderniseringsstyrelsen har fremlagt et kodeks med syv centrale pligter til overholdelse af centraladministrationens embedsmænd. Pligterne tæller: Lovlighed, Sandhed, Faglighed, Udvikling og samarbejde, Ansvar og ledelse, Åbenhed om fejl og Partipolitisk neutralitet.

Der hersker dog en del uenighed om kvaliteten af arbejdet:

”Hvis det er meningen, at et sådant kodeks skal få borgerne til at føle sig mere trygge, så kan jeg oplyse, at vores umiddelbare fornemmelse er omtrent den samme, som når vi på restaurant-toiletter i USA har set skilte med teksten »All employees must wash hands«.” Skriver Peter Kurrild-Klitgaard i Berlingske tirsdag.

På den anden side roser Bo Smith Moderniseringsstyrelsens nye kodeks med ordene:

»Det støtter vi varmt. Det adresserer de ting, vi rejser, men det er vigtigt, at det ikke bare bliver en pamflet, som bliver sat ind i en personalehåndbog eller lagt i en skuffe. Det skal være et levende redskab, som man bruger i forbindelse med intern uddannelse og jævnligt tester,« siger Bo Smith til Berlingske.

Den dobbelte undersøgelse
Pligterne er lavet af Moderniseringsstyrelsen på baggrund af sager om embedsmænd, der har handlet partipolitisk eller på anden måde i strid med retningslinjerne for god embedsmandsførelse. Men sideløbende med arbejdet har Djøf ligeledes nedsat et udvalg med formanden Bo Schmidt, som også lægger navn til udvalget. Redegørelsen fra Bo Scmidt-udvalget offentliggøres mandag, og den ventes at indeholde en række forslag til, hvordan man skal fremme opmærksomheden om embedsmandsnormer.

Mørkelygten
Al opmærksomheden kommer efter en række skandaler i embedsværket. Blandt andet kunne Jesper Tynell i sin bog ’Mørkelygten’ fortælle, at Claus Hjort Frederiksen havde bedt sine embedsmænd om tal, der skulle vise noget bestemt, som Jesper Tynell kalder ”at sammenligne pærer og bananer”.

Både Jesper Tynell og Bo Schmidt besøgte Statskundskab på SDU i politik-ugen i februar, hvor problematikken var på dagsordenen.

De syv pligter er en opdatering af tidligere publikationer under samme emne.
The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune