Nyt

Studieleder: Det er uhensigtsmæssig at studerende migrerer

figur13

Både instruktorer og undervisere bliver genansat, på trods af, at der er indkasseret dårlige evalueringer af dem. Det skaber en naturlig usikkerhed om hvilken betydning evalueringer har for undervisere og instruktorer.

Genansættelse af instruktorer som har fået dårlige evalueringer har blandt andet gjort, at en række studerende har skiftet øvelseshold:

”Det er selvfølgelig uhensigtsmæssig, at studerende migrerer, men man kan ikke direkte stemme en underviser hjem” forklarer studieleder Christian Elmelund.

Når evalueringerne er indsamlet, sammenfatter underviseren i det pågældende fag en rapport, som fremlægges for studienævnet.

Hvad angår instruktorer, ansættes de direkte af fagets underviser, som også sørger for ansættelsessamtaler, hvis de skal finde sted.

”Hvis de studerende giver en underviser en lav score på spørgsmålet underviserens kvalitet, så inviteres vedkommende til en samtale ved studieledelsen”

Evalueringer bliver brugt til at kvalitetssikre undervisningen som erfaring til næste gang faget udbydes.

”Vi regner med at underviserne undersøger en ansøgers eventuelle evalueringer, men der er en praktisk detalje i ansættelsesaftalen, som gør, at en instruktor nogen gange kan blive ansat i to år, hvilket dermed betyder, at de kan tage faget igen. Det gør jeg selv” lyder det fra Christian Elmelund, som underviser 1. Semester i faget ’Indledende Statskundskab’.

Instituttet har fået øget fokus på at lave et nyt system, så kommende instruktorer fremover eventuelt skal igennem et kursus om kunsten i at undervise.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune