Bachelorprojekt studienævn Valg

Bachelorstuderende får større valgfrihed

Langt flere fag er nu tilgængelige som valgfag på 6. Semester for statskundskabsstuderende.

Tidligere skulle studienævet godkende to fagbeskrivelser til hvert af de fag, der var godkendt som valgfag på bacheloren: én med krav til de kandidatstuderende og én med lavere krav til studerende på bacheloruddannelsen i statskundskab. Det betyder, at der er udsigt til flere valgfag, men kravene til den studerende bliver ens, om man er kandidat- eller bachelorstuderende.

De studerendes repræsentant i studienævnet Christian Gundtoft siger:
”Det var et administrativ ønske, og jeg synes også, det har fordele for de studerende. Og så er det faktisk også en opfyldelse af et af mine valgløfter”
Også studieleder Christian Elmelund ser flere fordele end ulemper i den nye ordning.
”De studerende får nu i højre grad mulighed for at vælge fag, der faktisk interesserer dem”
Sammenspillet med Bachelorprojektet
De studerende skal kunne vælge valgfag mere frit
, hvilket forbedrer sammenspillet mellem faget og projektet ifølge Christian Elmelund:
”Der er flere faglige retninger at vælge i mellem, og derfor er der lidt for enhver. Det skaber en større faglig sammenhæng mellem valgfag og projekt”
Kun få, af de fag der bliver udbudt, er forbeholdt kandidatstuderende. Disse fag tæller metode-fag og valgfag med seminaropgave som eksamensform, og vil altså ikke blive udbudt til bachelorstuderende.

Følgende er listen over valgfag der bliver udbudt for 6. semster studerende
Udbudet af Welfare-sektionen
Aging, Generations and Social Policy
Policy Evaluation – MScUdbudt af Komparativ Politik-sektionen
KommunalpolitikPolitisk teologi og politisk religionVoters, Parties and GovernmentUdbudt af Offentlig Forvaltning-sektionen
Resultatbaseret ledelse: Styring, motivation eller læring
Strategisk ledelseSamspillet mellem embedsmænd og politikere
Udbudt af International Politik-sektionen
Understanding contemporary conflicts

Følgende tre fag kan I foråret vælges af 4. semester-studerende på samfundsfag:
Historical Institutionalism – BSc (welfare)
Kommunalpolitik – BSc (Komparativ Politik)
Understanding contemporary conflicts – BSc (International Politik)
Links fører til fagbeskrivelse


De højere krav, som stilles til de bachelorstuderende, bekymrer hverken Christian Gundtoft eller Christian Elmelund:
“Der vil ikke være den store forskel” udtaler Elmelund.
“Kravene vil være de samme, som dem de bliver stillet over for det efterfølgende semester” forklarer Christian Gundtoft men en henvisning til starten af kandidatstudiet på 7. semester.
Ingen ændringer for samfundsfagsstuderende
Ordningen for samfundsfagsstuderende vil være den samme som hidtil – hvor nogle fag med færre krav udbydes. Christian Elmelund forklarer:
“Samfundsfagsstuderende har valgfag på 4.semester, og det ville derfor være urimeligt at stille de samme krav, som vi gør til kandidaterne”
Der vil være 3 forskellige fag at vælge imellem, som laves i en bachelorversion. Disse valgfag er inden for emner: Velfærd, Komparativ Politik og International Politik.
Kollektive vejledningsgrupper
Fremover vil vejledningen til bachelorprojektet foregå både i grupper og individuelt. Christian Elmelund forklarer:
“De studerende skal være i vejledningsgrupper af ca. 15, hvor man hjælper og gennemlæser hinandens opgaver. 
Målet er at give folk en bred mulighed for at vælge et fag, som kan lægge op til bacheloropgaven, men alle inden for samme fagområde får samme vejleder.
Valg af fag sker umiddelbart efter efterårsferien (uge 42),
og der bliver indkaldt til de første møder i staten af december. Bachelorprojektet skal afleveres omkring 1. juni.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune