EU

Ambassadør i Storbritannien: EU exit kan blive fatal

Sidste fredag var der inviteret til foredrag om Storbritanniens udenrigspolitik. Den danske ambassadør i Storbritannien, Claus Grube, var på besøg. Artiklen her vil sætte jer lidt ind i nogle af problemstillingerne relateret til EU-spørgsmålet i forhold til Storbritannien.

Megen kontrovers og ustabilitet har præget EU-billedet den seneste tid – flygtningekrisen, samt Grækenland og andre sydeuropæiske landes truende økonomiske situation. Det har ikke været nemt for EU, men nu står de overfor endnu en potentiel krise. David Cameron og hans Conservative Party fik et succesvalg i maj måned med et absolut flertal, men grundet den dybe EU-skepsis i Conservative Party er Cameron med flertal, tvunget til at forholde sig til spørgsmålet om en EU-udmeldelse. En udmeldelse vil potentielt smadre EU, men skulle EU overleve det, vil det tippe magten i EU til fordel for Sydøst-landene, så lande som Holland, Danmark og Tyskland vil miste en stor grad af magt.

Ifølge den danske ambassadør i Storbritannien, Claus Grube, vil David Cameron som udgangspunkt gerne være med i EU, der giver gode muligheder for handel, men han presses af et bagland, der af princip er imod EU. Et estimat fra ambassadøren anslår, at omkring 230 af 330 af hans folkevalgte ikke vil være sikre stemmer for at blive i EU, hvis der var afstemning i dag. Sammen med dette skal der tænkes på, at befolkningens holdning også er meget varierende i deres holdning til EU, hvor befolkningen traditionelt påvirkes negativt af, hvornår de skal af med penge. Og positivt, når de får noget økonomisk ud af samarbejdet.

Økonomien er vigtigst

For Storbritannien er der ingen tvivl om, hvad der er vigtigst for det fortsatte arbejde med EU: økonomien. Storbritannien betaler allerede relativt mindre til EU end eksempelvis Danmark, men man vil ikke se EU sætte ”prisen” på medlemskab ned for, at holde Storbritannien med. For selvom det er vigtigt for regeringslederne at Storbritannien bliver, så er det ikke for enhver pris. Heller ikke i forhold til den frie bevægelighed i EU, vil man se nogen form for kompensation fra EU’s side, hvis man skal tro Claus Grube.
  
En udmeldelse af EU vil have store konsekvenser

Skulle Cameron og hans støtter vælge at melde sig ud kan det få vidtrækkende konsekvenser, da det kan bringe hele EU-systemet i fare. Men beslutningen om at melde sig ud af EU, kan også få konsekvenser for Storbritannien selv. Det er Claus Grubes klare overbevisning, at Skotland ville være tvunget til at melde sig ud af Storbritannien og ind i EU som supplement, hvis Storbritannien meldte sig ud af EU.

For Danmark vil det have store konsekvenser, at Storbritannien melder sig ud. Danmark har omkring 500-600 virksomheder bosat i Storbritannien og derudover er Storbritannien vores tredjestørste handelspartner, ikke mindst sikret af det indre marked. En udmeldelse kan derfor have stor indflydelse på samarbejdet.

Om Cameron og hans tropper melder sig ud ved vi ikke, men det bliver spændende at følge.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune