Portræt

Sociale medier påvirker de unges politiske engagement

jo

De online medier og specielt sociale medier som Facebook, spiller en afgørende rolle i den måde unge mennesker får serveret deres nyheder på. I hvert fald hvis du spørger 29-årige Ph. d.-studerende Jakob Ohme. Jakob Ohme er på nuværende tidspunkt i gang med sin Ph .d. ved instituttet, hvor han forsker i medier og deres effekt. Hans projekt fokuserer på, hvilken effekt det nye miljø af sociale medier har på politisk deltagelse.

Dette betyder, at han undersøger hvordan unges brug af sociale medier kan føre til, at de bliver politisk aktive.

Jakob Ohme kommer oprindeligt fra Tyskland, hvor han i løbet af sin kandidatuddannelse underviste i kurser med afsæt i medier og mediernes effekt, og fandt det herefter interessant at forske endnu mere i det.  Dette lå til grund for hans ansøgning til SDU, som han sendte af sted, da han fandt ud af, at der var et spændende projekt kørende her på instituttet, som han ønskede at deltage i. Efter 1,5 års arbejde med sit projekt på SDU, er Ohme dog allerede så småt ved at nå frem til nogle konklusioner.

”Vi er stadigvæk i gang med at indsamle data, men vi kan konkludere, ud fra en undersøgelse foretaget omkring valget i 2015, at de sociale medier spiller en afgørende rolle for førstegangsvælgeres politiske aktivitet.”  Siger Ph. d.-studerende Jakob Ohme.

Sammen med Kim Andersen foretog Jakob Ohme en undersøgelse om Folketingsvalget 2015. De blev vejledt af Erik Albæk og Claes de Vreese. En del af undersøgelsens respondenter  var førstegangsvælgere til valget, og hertil blev der oprettet en app, som blev sendt rundt til respondenterne. Gennem denne app, blev der i løbet af 21 dage sendt spørgsmål ud til respondenterne, hvor de blev spurgt ind til, hvorfra de den pågældende dag havde hørt, læst eller set politisk information.

Noget som særligt interesserede Jakob Ohme i forhold til denne undersøgelse var, om de førstegangsvælgere, som modtog politisk information på de sociale medier også var mere aktive både offline, som f.eks. at tage til politiske møder, deltage i politiske debatter osv, og online.

”Det som vi i denne undersøgelse fandt ud af, var at folk som netop er udsat for politisk information på de sociale medier, også vælger at være mere engageret i valget både online, men også offline hvor de bliver politisk engageret på en anden måde.”

Det som Jakob Ohme også finder interessant i forhold til politisk information på de sociale medier, er at folk selv har mulighed for at sammensætte deres egen news diet, i forhold til hvilken politisk information de modtager.

”Hvis du nu synes godt om Politiken på Facebook, så følger du nødvendigvis ikke Berlingske, men du har højst sandsynligt nogle venner på din liste, som har modsatrettede holdninger og på den måde formår du alligevel at blive udsat for forskellige politiske holdninger.”

Selvom Jakob Ohme allerede er nået frem til nogle konklusioner, forsker han stadigvæk videre i projektet og regner med at afslutte det om halvandet år, hvor flere spændende resultater formentlig vil vise sig.

 

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune