Nyt Studienævnet

Valg til Studienævnet nærmer sig

Billede 09-09-15 15.54.36Få har glemt de hektiske uger for et år siden, hvor hele universitet var klædt i valgfarver og flæsk. Nu er tiden så atter kommet til valg, dog i et mindre omfang. Studerende ved Institut for Statskundskab skal således finde repræsentanter til Studienævnet.

Studienævn på Statskundskab beslutter alt angående uddannelsen i Statskundskab og Samfundsfag. Her skal sidde 5 studerende, hvor 2 af dem skal være på bacheloruddannelsen og 1 på kandidatuddannelsen i enten Statskundskab eller Samfundsfag. De vælges hver især for 1 år.

De siddende medlemmer
Da tiden er inde til at finde nye repræsentanter til Studienævnet, er det på sin plads at kigge de siddende i sømmene. Sidste år blev Lærke Holst Jensen, Christian Gundtoft og Louise Hahn Bjørnsens valgt til Studienævnet.

Som vi kunne berette her på Skaberstaten bliver det fremover muligt at vælge flere fag på 6. semester, men har du vundet andre af dine mærkesager?

“Stort set alle mine mærkesager har været udtryk for et ønske blandt de studerende. Der har jeg meget at takke mine medstuderende for. Jeg har haft mulighed for at føre mærkesager igennem, netop fordi jeg har haft studerende fra alle årgange i ryggen. Mit arbejde har primært været at opsnappe, hvor problemerne var og så komme med løsninger. Siden jeg startede i nævnet for to år siden, har der været en række af disse områder. Deriblandt ændring af økonomifagene” Forklarer Christian Gundtoft til Skaberstaten.

Hvad med 3-timers forelæsningerne?

“Det er blevet reduceret på bachelorårgangene, men ikke på MOISL. MOISL er en kandidatuddannelse i sikkerhed og folkeret, hvor cases bliver brugt meget mere end på Statskundskab og derfor giver det mening, at de har 3 timers-forelæsninger, så de både kan have teori og case i samme forelæsning. Jeg synes det er vigtigt ikke at blive for standhaftig. Man skal være åben overfor de gode argumenter, og så selvfølgelig holde øje med udviklingen. Hvis de studerende reagerer meget kraftigt mod noget, skal der selvfølgelig reageres. Jeg har selv opsøgt informationer om, hvad man gør for at undervisere med dårlige evalueringer løfter niveauet. Hvad evalueringerne bruges til er én af den slags spørgsmål, der ofte holder studerende væk fra at udfylde dem. For nytter det overhoved noget? Ja, det betyder meget for mig og det betyder meget for ledelsen på instituttet.”

Opstillingsklar?
På torsdag  er sidste frist, hvis man ønsker at opstille til instituttets studienævn. I den sammenhæng forklarer Gundtoft, at det især er de faglige udfordringer, som han har fået ud af sit arbejde:

“Man har meget indflydelse i Studienævnet. De ændringer vi har fået igennem de sidste par år er forbedringer af vores uddannelse, som jeg har været med til at skabe. Det er en fed oplevelse at kunne bidrage på den måde. Det har givet mig mulighed for at se problemstillingerne fra forskellige vinkler. Undervisere, studerende og administration kan have meget forskellige synspunkter og det været lærerigt at arbejde i den kontekst. At finde løsninger på reelle problemer i fællesskab, som er til gavn for de studerende, det er meget givende. Lønnen for det arbejde man lægger i det er ansvar, indflydelse, gode oplevelser, udfordrende problemstillinger og gratis frokost. Det kan anbefales.”

Valget bliver afviklet den 24. og 25. november og sidste frist for opstilling er den 5. november ved hjælp af dette link.
Du kan holde dig opdateret på valget her på Skaberstaten.dk.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune