Portræt

Michael Seeberg – Et portræt

2015-11-17 13.04.15

Michael Seeberg, Adjunk og Ekstern lektor på Institut for Statskundskab, har netop færdiggjort sin Ph.d.-afhandling Democracy against the odds. Forskning af såkaldte anomale demokratier er et felt han i virkeligheden er en førende, og anerkendt forsker inden for, på trods af sin unge alder. Det er lykkedes Skaberstaten at få et interview med Seeberg til et portræt, som udover at skabe måb iblandt os, passende også kan give de, der mangler motivationen til at gå forsker-vejen, det endelige interesseudslag her.

Seeberg tog sin Ph.d. på Aarhus Universitet og fortsatte herefter her på stedet. Under sin Ph.d. i Aarhus var han i Stanford og læse ved Center for Democracy, Development and the Rule of law.

Ideen bag Democracy against the odss, og hvordan det kom hertil
”På mit sjette semester, om demokrati med Jørgen Elklit og Svend Erik Sconing, skrev jeg seminaropgave om Mongoliet, fordi jeg undrede mig over hvorfor de var så demokratiske, som de er, relativt set. Den opgave fik jeg et fint resultat ud af. Den blev senere udgivet i tidsskriftet Politica, i et special issue-afsnit, der omhandlede valg og demokrati i den tredje verden, og det var ligesom her jeg fik en forsmag på det at skrive akademisk”.

Gennem sin uddannelse var Seeberg vidt omkring. På sit syvende semester tog han på udveksling til University of Washington, Seattle, hvor han tog fag om Centralasien og om Rule of Law. Her fik han mulighed for at fordybe sig i fag, der interesserede ham, og som senere skulle vise sig at virke som komponenter for hans forskning inden for feltet. Herefter tog han til New York og var praktikant på FN-kommissionen, hvor han havde at gøre med ”Afrikanske konflikter på Sikkerhedsrådets dagsorden”.

“Nogen gange ringer medierne også, og har brug for en, der kan sige noget om demokrati, sidst i forbindelse med valget i Myanmar. I sådanne situationer river man en dag ud af kalenderen og finder ud af, hvordan situationen i Myanmar e”

Da Seeberg senere skulle skrive sit speciale i forbindelse med sit studie, kiggede han på hvorledes Mongoliet kunne studeres mere systematisk. Specialet blev skrevet under vejledning fra Jørgen Møller, og endte med at blive et speciale, der omhandlede demokrati mod forventning, i en lidt bredere forståelse. Specialet, brugte Seeberg imidlertid til at skrive sin ph.d.-ansøgning, hvor han dog denne gang gik mere i dybden med emnet omkring demokratier mod forventning. Det lykkedes ham endvidere at få kernen i det udgivet i tidsskriftet Democratization, hvilket han vandt en pris for sidste år, hvor han vandt ”Award for Best Article by a Young Scholar Published in Democratization 2014.

”(..) så lang historie kort, var det altså sådan interessen blev udviklet. I sommer var jeg endelig i Mongoliet på feltarbejde, hvor jeg var ude at se om arbejdet, der begyndte på sjette semester havde noget på sig” – afslutter Seeberg fortællingen.

Men Mongoliet er ikke det eneste anomale demokrati Seeberg har besøgt. For en af dem, der er førende inden for feltet, og som har skrevet meget om Mongoliet som demokrati, er Steven Fisher fra Burkley. Ham mødte Seeberg til en workshop, hvor han tilbød Seeberg et samarbejde. Nu er de sammen i gang med det, som de kalder ”Democracy on 10 dollars a day”, hvor de ser på lande som Mongoliet, Ghana og Indonesien. Det er i den forbindelse han i januar var i Indonesien, i Mongoliet i juli, og snart skal til Ghana.

En typisk arbejdsdag

Hvordan en typisk arbejdsdag ser ud for Michael Seeberg afhænger af om han underviser eller ej. Når man underviser skal man forberede undervisningen, og ellers har man lange dage på kontoret, hvor man sidder og læser, og skriver på artikler. Herudover er de ansatte på Institut for Statskundskab delt ind i afdelinger, hvor Seeberg er i afdelingen for Komparativ Politik. Disse afdelinger med tilhørende kollegaer mødes så hver tredje uge, hvor de præsenterer deres arbejde over for hinanden. På den måde får andre mulighed for at kommentere deres værker. Dertil er der de forskellige konferencer man går til samt årsmøder, den mest prestigefyldte værende APSA, American Political Science Association, som Seeberg har været med til to gange.

”(..) Lige nu skriver jeg en artikel ud fra det feltarbejde jeg lavede i Mongoliet. Det handler om Mongoliets 25 år med demokrati, og er noget jeg håber på at få i et tidsskrift. Nogen gange ringer medierne også, og har brug for en, der kan sige noget om demokrati, sidst i forbindelse med valget i Myanmar. I sådanne situationer river man en dag ud af kalenderen og finder ud af hvordan situationen i Myanmar er, hvordan det relaterer sig med Sydafrika i 1994, og hvad vi kan bruge Mongoliet og Indonesien til, hvis vi skal forstå udsigterne til demokrati i Myanmar. Så en typisk arbejdsdag er nogle lange seje træk, hvor det mest konkrete jeg kan sige er, at jeg er mest effektiv om morgenen. Så det er oftest der, jeg virkelig skal skrive noget, mens det over middag er der, hvor jeg læser. ”

Det mest interessante ved Ph.d.-afhandlingen Democracy against all odds

2015-11-17 13.03.52Selvom Seeberg længe har beskæftiget sig med følgende felt, laver han hele tiden nye opdagelser. I forbindelse med Ph.d.-afhandlingen kiggede han på flere forskellige lande, og så hvad det var blandt dem, som gik igen. Den store opdagelse han gjorde var imidlertid hvad civilsamfundet kan, og hvilken rolle de spiller for udviklingen af demokrati.

Hvad Seeberg tror han laver om fem år
Om fem år er Seeberg forhåbelig lektor her på stedet. Han rejser ud, både for at forske, men også for at hjælpe med at opbygge demokrati ude i verden. Han kunne godt tænke sig at få en bevilling, altså nogle statsstøttede midler, som han ville bruge til at hjælpe Indonesien, Ghana

og Mongoliet med at opbygge demokrati. Midt i fortællingen viser Seeberg sin Ph.d.-afhandling, som er bundet ind i en grøn pantonfarve. Han fortæller i den forbindelse at farven ikke er et tilfælde, men er fordi han også er meget engageret som spejder, hvor han er formand for KFUM spejderne i Danmark: ”(..) Jeg vil gerne at min forskning gør en forskel ude i verden. Jeg erkender at jeg måske lyder meget idealistisk, men ikke desto mindre er det, det jeg ønsker og interesserer mig for. ” Om fem år har Seeberg måske også skrevet sin Ph.d.-afhandling om til en bog, som han allerede er gået i gang med.

Planer for nu

Seeberg skal undervise i Almen statskundskab til foråret, og muligvis Komparativ Politik til efteråret, hvor han glæder sig til at gøre bachelorstuderende nysgerrige på det han selv brænder for. Herudover er han akademisk tutor, fordi han synes det er spændende at være i dialog med de studerende. Han vil gerne hjælpe dem med at få mest muligt ud af deres uddannelse, og også gerne hjælpe dem på vej til at komme ud i praktik. Ikke mindst fordi han selv ved hvor lærerigt det er for studerende.

The following two tabs change content below.