Nyt

Øvelseshold stryges til stor utilfredshed

Sheridan_classroom

Utilfredsheden breder sig blandt studerende på 4. semester. Et øvelseshold er blevet fjernet, og dets studerende er delt mellem de andre øvelseshold. Denne opdeling skaber imidlertid problemer, ikke mindst fordi det går ud over en række læsegrupper som bliver opsplittet.

Studerende fra det opsplittede øvelseshold mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at modtage sådan en besked, når semesteret allerede er igang, og planerne om fx fritidsjob allerede er fastlagt.

Emil Back fra det nedlagte øvelseshold udtaler:
“Jeg mener, at det er rigtigt ærgerligt, der bliver træffet en sådan beslutning. Det betyder, at de studiegrupper, som studiet selv opfordrer til, at vi laver, bliver splittet op”.

“Jeg oplever, at jeg som studerende ikke bliver taget seriøst. Der opfordres til, at vi som studerende opfatter studiet som et fuldtidsjob. Deraf ligger der blandt andet, at vi prioriterer studiet over eksempelvis et fritidsarbejde. Dette kan jeg ikke være uenig med. Men jeg vil bare gerne behandles som om, jeg så faktisk udførte et “arbejde” her. På en arbejdsplads er jeg overbevidst om, at skiftende arbejdstider og i vores tilfælde ændrede øvelseshold, vil blive varslet i god tid”, siger Emil Back.

Furoren kommer fordi udemelding om nedlæggelsen kommer efter studiestart. I følge sdu.dk er semesterstart 1. februar for Statskundskab.
Studerende på det tidligere SP-D fik først besked d. 3. februar.

“Man burde mene, at skemaerne ligger fast fra d. 1. februar”, afslutter Emil Back.

En beklagelig fejl
Studieleder Christian Elmelund har stået for beslutningen af nedlæggelsen. Baggrunden herfor er blandt andet økonomiske årsager. Han understreger dog, at det er en fejl, at oplysningen blev meddelt for sent:

“Der plejer være færre på økonomi-holdene. Derfor har det hele tiden været meningen at tage et af øvelseshold fra. Det er på baggrund af både økonomiske årsager, men også faglige. Vi vil hellere have fyldte øvelsehold, der er aktive, end små, hvor folk ikke møder op”, forklarer Christian Elmelund-Præstekær og fortæller, at man også tidligere har skåret i antallet af øvelseshold til faget.

“Fejlen er at de er blevet meldt ud for sent. Det er meget beklageligt, men jeg opdagede for sent, at det i systemet ikke var rettet til tre hold”, uddyber han.

Hele det tidligere SP-18 hold  har modtaget en mail, der opfordrer de studerende til at meddele sine læsegrupper til studiekontakten, så hele læsegruppen bliver flyttet til samme øvelseshold.

“Vi forsøger på den måde at gøre skaden god igen – selvom det er en beklagelig fejl”, afslutter Studielederen.

Studienævnets reaktioner

Nyvalgte Kasper Horsted fra studienævnet havde følgende kommentar:
“Høj faglig kvalitet kræver investering, som bevarelse af SP-D kan være et eksempel på. Jeg har forslået muligheden for at de studerende på SP-D kunne skrive til studiekontakten med deres respektive studiegruppe, så grupperne kunne følges ad over på de nye hold”

Noget kunne tyde på, at der er blevet lyttet til forslaget.

 

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune