Nyt

Kandidatfag frem til foråret 2018 på plads

2015-10-22 12.01.15

Mulighederne for at planlægge sin kandidatuddannelse i Statskundskab er nu forbedret betydeligt. På sdu.dk er det således blevet muligt at se en oversigt over alle mulige valgfag frem til foråret 2018.

Kandidat valgfag i fremtiden (Cand.scient.pol./Cand.soc) – Syddansk Universitet


“Mange studerende har et ønske om at lave en bestemt profil. Det er der nu endnu bedre mulighed for”, fortæller Studieleder Christian Elmelund-Præstekær.

“Fremdriftsreformen har gjort det mere vigtigt at få planlagt sin kandidatuddannelse, fordi der stilles en række krav, som den studerende skal overholde”, siger Christian Elmelund-Præstekær og opfordrer 6. semestersstuderende til at begynde at kigge på, hvilke fag man ønsker sig på sin kandidatuddannelse.

Fagpakker
Som et led i instituttets forsøg på at gøre opbygningen af kandidatuddannelse mere gnidningsfri, bliver der oprettet såkaldte fagpakker. Fagpakkerne kommer til at opfylde nogle af de krav, der stilles til sammensætningen af fag på kandidatuddannelsen.

Læs mere om fagpakker 

Skaberstaten kan nu løfte sløret for, hvilke fag de kommende fagpakker vil indeholde:

EFTERÅR 2016
KomPol: Politisk lederskab og demokrati
1. Politisk lederskab
2. Europe in Hard Times: The Crisis of Political Leadership*
3. Mixed Methods**

KomPol: Politisk psykologi
1. Experimental Social Science**
2. Political psychology, Personality and emotions
3. Bias in Political Judgement*

IP: Security Institutions
1. Security Communities**
2. Modern Wars and Modern Laws*
3. Humanitarian Intervention and the Building of Peace

Welfrare: Comparative Political Economy
1. Comparative Political Economy*
2. Contemporary Theories of Capitalism
3. Mixed Methods**


EFTERÅR 2017
KomPol: Demokrati I forandring
1. Kommunale valg*
2. Democracy and Globalization (*kan være seminar)
3. Metodefag udbudt på enten Welfare eller til Pol. Psyk.-pakke

KomPol: Politisk psykologi
1. Political Psychology of Mass Behavior
2. Political Pyschology of Elite Behavior*
3. Advanced Quantitative Methods**

Forvaltning: Pakke-oplysninger opdateres

IP: Global Security Trends
1. Researching Contemporary Conflict ***
2. Arctic Security
3. Humanitarian Intervention and the Building of Peace

Welfare: Social Inequality
1. Class conflict in the 21st century*
2. Ethnicity and gender: discrimination in European societies 
3. Quantitative and qualitative Methods  in inequality research**

*Eksamen som seminaropgave
**Metode-fag
*** Metode-fag med eksamen som seminaropgave
The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune