Nyt

Studieleder: Gammeldags at kræve flere undervisningstimer

3174461456_a4293f1cce_b
Foto: Chris goo.gl/YySdPd

Studieleder på Institut for Statskundskab, Christian Elmelund-Præsekær, mener, det er gammeldags at ville have flere undervisningstimer:

“Kvalitet kan ikke måles på antallet af undervisningstimer. Jeg synes, det er gammeldags at sige, der er for få. Jeg synes, man i stedet skal fokusere på at lave flere faglige aktiviteter udenfor undervisningen”, fortæller studielederen til Skaberstaten.

Reaktionen kommer efter, DJØF har lavet en undersøgelse, der viser, at halvdelen af de studerende på danske samfundsvidenskabelige uddannelser har 10 eller færre undervisningstimer i om ugen. En undersøgelse, der har fået formanden for DJØF studerende til at kritisere forholdene og sige, at forelæsningerne stadig er en vigtig del af indlæringen:

“Hvis man ikke får mulighed for at vende stof, som man ikke forstår, eller hvis man ikke får feedback på det arbejde, man laver, så er det svært at komme videre”, siger formanden for DJØF studerende, Tue Anders Johansson, til Information den 15. februar.

Læs mere om undersøgelsen her

Studienævnsrepræsentant: Vi bør have flere undervisningstimer
På studierne statskundskab og samfundsfag ligger vi også i den lave ende, når det kommer til undervisningstimer eller, som Christian Elmelund-Præstekær kalder det, konfrontationstimer.

“Jeg synes, at antallet af øvelsestimer er passende, men der kunne godt være flere timer med underviserne, når det nu er ham eller hende, man skal til eksamen ved. Jeg mener dog ikke, der skal være nogen minimumsgrænse, da det vil give problemer med nogle fag, såsom valgfri opgave”, lyder det fra Kasper Horsted Hansen, der er studerende og sidder i studienævnet:

“Det optimale ville være at have 15-16 timer i ugen”.

Dårligt fagligt udbytte
Et af stridspunkterne i sagen er, hvorvidt det faglige udbytte lider under det lave timetal. Men her afviser studielederen, at der skulle være en sammenhæng på vores studier:

“Læring kommer også i høj grad andre steder fra. For eksempel er læsningen meget central for studierne her på stedet. Det samme er obligatoriske opgaver, og at man får de studerende til at holde oplæg. Man får på den måde mulighed for at arbejde med stoffet”

Det er en holdning, man ikke er enige i hos Magisterforeningen:

“De studerende vil få endnu ringere fagligt udbytte af deres uddannelse, og der bliver større arbejdspres på de ansatte, som i forvejen arbejder 47 timer om ugen i snit. Hvis man ikke ændrer økonomisk kurs, kommer det til at koste samfundet rigtig dyrt. Det vil resultere i, at de, der kommer ud, er ringere stillede med mindre viden. Vi har brug for det stik modsatte”, siger Camilla Gregersen til Information.

Sparetider
Frustrationerne kommer også på baggrund af de sparerunder, der har været på danske universiteter, og at netop disse besparelser sætter undervisningen i farezonen.

“Det er administrationen på SDU, der sætter retningslinjerne for hvor mange undervisningstimer, der skal være. Så jeg forventer ikke at der bliver skåret på det her område”, siger studielederen

Kan du garantere, at der ikke bliver skåret i undervisningen?

Jeg er bange for at give garantier, men jeg kan ikke forstille mig, at der samlet bliver færre timer”.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune