Nyt

SiO indkalder til generalforsamling

172347_103217003090654_1702032_o

Kære medlemmer.

Så er det igen blevet tid til den årlige generalforsamling i SiO, hvor I alle er inviteret og selvfølgelig har stemmeret.

Datoen for generalforsamlingen er tirsdag den 5. April kl 12.00-14.00 i U133. Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at deltage!

Der er valg til følgende poster: formandsposten, næstformandsposten og kassereposten.

Vi opfordrer alle, der måtte have lyst, til at stille op uanset erfaring, semester og øvrige foreningsaktiviteter. Dog kræver opstilling medlemskab af SiO.

Valget foregår ved demokratisk afstemning jf. vedtægerne, hvor alle fremmødte medlemmer kan stemme efter de motiverende taler fra de opstillede kandidater.

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlings gyldighed
 4. Formandens årsberetning
 5. Gennemgang og godkendelse af reviderede regnskab
 6. Gennemgang og godkendelse af budget for kommende regnskabsperiode
 7. Præsentation af koordineringsudvalg og suppleanter for en 1 årig periode
 8. Valg af formand, næstformand og kasserer for en 1 årig periode
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Valg af 2 revisorer for en 1 årig periode
 11. Valg af 2 medlemmer til institutrådet for en 1 årig periode

Vedtægterne samt de indkomne forslag til vedtægtsændringer, som er markeret i vedtægterne, kan du læse her 

Vi glæder os!

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune