Nyt

Talentprogrammet – mere end blot et underbetalt job med en flot titel?

Talentprogram2016 flyer StatskundskabDen 10. april er der sidste frist for at søge en plads i det eftertragtede og prestigiøse talentprogram faciliteret af Institut for Statskundskab i samarbejde med Odense Kommune, it-virksomheden KMD og Socialstyrelsen. Et program, hvor eliten af eliten belønnes med en særlig udtalelse og 153 kr. i timeløn for de, der bliver ansat på SDU.

Til dette års talentprogram har instituttet fået yderligere to eksterne samarbejdspartnere med i programmet. Det betyder, at der udover to stillinger som forskerstudentermedhjælpere på SDU også udbydes stillinger hos Odense Kommune, Socialstyrelsen og KMD. Med andre ord er der en masse pladser tilgængelige, som du kan være den heldige udvalgte til at besidde.

Instituttet har meldt ud, at de ønsker at gøre mere for de skarpeste kandidatstuderende på studiet. Derfor giver de dem igen i år muligheden for at blive udvalgt til et talentprogram, som udover at smigre CV’et også giver de udvalgte studerende mulighed for at udvikle og styrke deres kompetencer uden for studiets rammer. Ved udførelsen af talentprogrammet vil de studerende få vedlagt en ”særlig” udtalelse på deres eksamensbevis, som kan gavne ved fremtidig jobsøgning – ikke mindst på grund af stillingernes prestigiøse karakter.

Skaberstaten har talt med to studerende, som begge blev udvalgt til talentprogrammet sidste år, og som nu har været forskerstudentermedhjælpere i et års tid; Christoffer Florczak, som sidder i afdelingen for Komparativ Politik, og Jesper Hansen, som sidder med i, det han kalder, Forvaltningsgruppen. Begge forklarer, at det var en forholdsvis kort proces op til ansættelse, og at arbejdet krævede i alt to-tre samtaler, før de blev informeret om, at de var blevet udvalgt til at blive en del af programmet.

De to forskerstudentermedhjælpere forklarer endvidere, hvordan deres arbejde adskiller sig fra andre studenterjobs:

”(..) Udover at kode data, indsamle informationer og udføre de initiale skridt i forbindelse med forskningen, får vi også lov til at betræde de senere skridt og indgå i bærende analyser, videnskabelige artikler, rapporter og tidsskrifter. Man får lov til at diskutere og vide, hvad grunden til det man laver præcist er, og man kan på den måde også få mulighed for at influere værket, mens alm. studenterjobs mere eller mindre kun tilbyder, at man laver den der midter-proces.”

siger Christoffer. Jesper nikker genkendende og tilføjer hertil, at:

”(..) man er ansat til 7 timer om ugen og bestemmer herefter selv, hvordan man vælger at fordele dem. Det er væsentligt mindre end mange andre studentermedhjælperarbejdspladser, som arbejder op til 15 timer om ugen, og som ikke giver det samme faglige output.”

Syv timer lyder måske for nogen ikke af meget, men de to studerende uddyber og forklarer, at det svinger meget fra uge til uge, hvor meget arbejde der er at lave. Herudover har Jesper indtil videre haft stor frihed, og har i høj grad selv fået lov til at vælge sine opgaver. De forklarer yderligere, at det, at der nogen gange er mere arbejde end andre gange, opvejer hinanden, hvilket de er glade for. Da de bliver spurgt ind til, hvorvidt de kan bevare deres høje gennemsnit, svarer de endda, at deres karakterer, siden de fik stillingerne, er steget. De mener selv, at dette kan skyldes, at de gennem arbejdet bliver mere motiverede samt får skabt sig nogle stærke faglige kompetencer, som tilsammen gør studiet nemmere at overkomme.

De studerende ansættes på studentermedhjælpervilkår, og i forhold til lønnen betyder det, at de studerende som får stillingerne på SDU, er underlagt de almindelige overenskomstregler, og derfor får 153 kr. i timen. Det vides ikke præcis hvad de andre samarbejdspartnere tilbyder, men disse ansætter ligeledes på baggrund af gældende relevante overenskomster.

Begge studerende ønsker at gå forskervejen og mener i den forbindelse, at det er den rette stilling at søge, hvis man har lignende forestillinger. På denne måde kan man nemlig få et indblik i, hvordan hverdagen for en forsker kan se ud.

”Der er intet at tabe ved at søge en stilling for talentprogrammet. Finder man, at forsker-vejen alligevel ikke er noget for en, bliver man i løbet af studiejobbet blot klogere på hvad man vil med sin fremtid,” nævner Christoffer.

Afslutningsvist spørger Skaberstaten ind til nogle opfordrende ord til de studerende, som overvejer at søge, men måske lige mangler et lille skub:

”Motivationen er afgørende. Hvis motivationen er høj, skal man søge det, og prøve det. Jeg bed mærke i – ved min egen ansættelse – at man udover blot at være faglig kompetent, også skal signalere, at man virkelig ønsker det her. Vi er på en institution, hvor standarderne er virkelig høje, så det er en rigtig god mulighed, hvis man har lyst – hvad er det værste der kan ske?” Afslutter Jesper.

Ønsker man at vide mere om talentprogrammet, de forskellige studiejobs eller ansøgningsproceduren, vil der være et informationsmøde torsdag den 17. marts kl. 16.45 i U177 (i bygning 44, det nye TEK), ellers kan man tilgå deres hjemmeside her. Har man yderligere spørgsmål, kan man kontakte Berit Kaja Børgesen, bkb@sam.sdu.dk, eller på tlf. 6550 2258.

 

 

 

The following two tabs change content below.