Nyt

Bachelorprojekter skal skrives i grupper

GruppeStuderende på Institut for Statskundskab skal fremover forberede sig på at skrive sit bachelorprojekt i grupper af mindst to. Sådan lyder meldingen fra instituttets studieleder, Christian Elmelund.

SDU udmeldte i denne uge første del af sin store spareplan. Det fremgået af SDU’s hjemmeside, at universitetet skal beskære sit budget med 149 millioner kroner i 2019. Selvom de uddannelsesspecifikke besparelser ikke er på plads endnu kunne studielederen løfte sløret for nogle af de generelle tiltag, som man vil lave på fakultetsniveau:

“Det er besluttet, at bachelorprojekter fremover skal skrives i grupper. Hvilket der er mange, der gør allerede. Men det er klart, at vi har flere, der skriver individuelt, end man har på andre institutter,” fortæller han.

Ingen ved endnu, hvornår tiltaget træder kraft, og hvordan det bliver implementeret. Men beslutningen er taget, og studienævnet kan derfor ikke gøre noget ved den:

“Det er meldt ud på fakultetsniveau, så vi kan ikke gøre noget ved det – det er en såkaldt hård melding,” siger Christian Elmelund.

Den praktiske udformning
Udmeldingen stiller som udgangspunkt ingen krav om antal, og grupper kan derfor godt være to, fortsætter studielederen:

“Jeg forestiller mig, at vi skriver i fagbeskrivelsen, at det bliver to eller tre. Jeg tror ikke, man får noget konstruktivt ud af at være fem til et bachelorprojekt. Det gør man andre steder, men jeg tror ikke, det er godt for os.”

Instituttet er åben for, at man før bachelorprojektet får mulighed for at forberede sig på disciplinen. Christian Elmelund foreslår, at man måske kunne tænke over, hvordan opgaver på tidligere semestre bliver udformet:

“Efter første semester er det typisk frivilligt i langt de fleste fag, om man vil skrive sammen eller alene. Mange steder er eksamener individuelle. Derfor er det vigtig at sørge for, at det ikke er første gang, man skal skrive en opgave i grupper – det tror jeg bliver nødvendigt”.

Er der ikke risiko for, at det går det ud over niveauet og fagligheden?

“Nej, faktisk er det mit indtryk, at de specialer og bachelorprojekter, som er skrevet af to, er bedre, end dem der er skrevet af en. Jeg plejer også selv personligt at opfordre folk til at skrive sammen to og to,” svarer Christian Elmelund med henvisning til, at grupper dels kan nå at lave mere dataindsamling og læse flere bøger, mens samarbejdet også er vigtigt:

“Man har hele tiden én at spille bold op ad. Der er også hele tiden to, der kan holde hinanden i gang. For noget af det svære ved større opgaver er at lave planen, der gør, at man rent faktisk kommer i mål.”

Ikke alt er lut og lagkage 
Selvom Christian Elmelund generelt er positivt stemt er bachelorprojekter i grupper er tiltaget ikke kun gode nyheder:

“Det tvinger på anden side folk til at arbejde på en bestemt måde, og det giver mindre fleksibilitet. Valgfriheden tager man væk. Det er jo således tiltagets downside. Det kræver også, at man finder en, man kan skrive sammen med, ligesom at man måske skal gå på kompromis med, hvad man vil skrive om.”

Han mener dog ikke, det er den værste form for besparelse.

“Hvis det er der, vores studerende bliver mest ramt, så tror jeg, vi kan leve med det.”

De studerende er da heller ikke helt afvisende. Årgangsrepræsentant for 2. semester, Jonas Harstein Eriksen, skriver i en mail:

“Jeg synes selvfølgelig, at det er uhensigtsmæssigt at det frie valg tages fra de studerende i forhold til, om de ønsker at arbejde i grupper eller alene. Ikke alle er lige glade for gruppearbejde, og ved at indføre obligatorisk gruppearbejde, er det ikke længere muligt at imødekomme de studerende, som arbejder bedst selv. Det synes jeg grundlæggende er problematisk.

Når det er sagt, så synes jeg alligevel, at det er et “fornuftigt” sted at spare, når der nu endelig skal spares. Alternativet er jo, at antallet af konfrontationstimer reduceres, eller at mængden af opgavevejledning (fx til bacheloropgaven) reduceres, hvilket i mine øjne ville være betydeligt værre i forhold til kvaliteten af studiet.

Det vigtigste nu er i virkeligheden, at man fremover i højere grad bliver rustet til at arbejde i grupper omkring store opgaver. Det ville være ærgerligt, hvis rammerne var sådan, at læringen først kom, når man gik i gang med at skrive opgaven.”

De andre besparelsesområder
Ud over de skærpede krav til bachelorprojektet har fakultetet også bestemt tre mindre studenterrelevante områder, hvor sparrekniven skal svinges. For det første kommer der en omstrukturering af erhvervsøkonomifagene, som dog ikke har konsekvenser for studerende på Institut for Statskundskab. For det andet skal undervisere til at rationalisere deres måde, at vejlede specialestudenter på. Det kunne eventuelt være ved at vejlede i grupper. Sidst skal der skæres i antallet af eksamener med ekstern censur. Noget, instituttet allerede har gjort.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune