Nyt

Studerende: Reduktion i befordringsrabat forringer forholdene

Denmark #1 CopenhagenFoto: Nelson L. (beskåret)

Studerende, der er bosat i København, skal have den store pung frem fra 1. juli i år. Lovforslaget L 126 forventes at blive gennemført, og det betyder, at et ungdomskort for fremtiden vil koste 1.754,50 kroner, hvis man pendler mellem hovedstaden og Odense. Indtil nu har prisen ligget fast på 615 kroner uanset afstand. Der er altså tale om næsten en tredobling i pris på strækningen.

Ændringerne kommer til at gælde studerende, der starter på en videregåendeuddannelse, eller en kandidatuddannelse. Det er ikke bare problematisk for de studerende, men også for Syddansk Universitet i sin helhed. Det mener Niclas Nordsted, der har valgt Statskundskab på Københavns Universitet frem for på Syddansk Universitet på grund af reduktionen i befordringsrabatten:

"Det er problematisk for alle studerende på en bacheloruddannelse på SDU, som ikke bor i Odense, fordi de kommer til at stå i samme situation som mig; de vil måske egentlig helst fortsætte på Syddansk Universitet på deres kandidatuddannelse, men de har ikke råd til at betale 1000 kroner mere om måneden for det."

Men Uddannelses- og Forskninsminister, Ulla Tørnæs, er ikke enig:
"Jeg mener ikke, at ændringen vil medføre et øget frafald. Studerende, der allerede er i gang med en uddannelse, vil ikke opleve ændringer, og kan gøre deres uddannelse færdig på samme vilkår, som da de startede. Forslaget gælder alene studerende, der starter på en ny uddannelse," lød svaret til udvalgsspørgmål stillet af Jacob Mark fra SF i behandlingen af lovforslaget.

Men Niclas Nordsted frygter også, at tiltaget kommer til at gå ud over niveauet på SDU:

 

"Der er muligvis en gruppe studerende, som vil fravælge at tage deres kandidat her (red. SDU), men endnu værre er, at der sandsynligvis vil være en masse studerende, der ikke længere vil søge om optagelse.
Kigger du på antallet af førsteprioritetsansøgninger, er det også steget, men slet ikke proportionelt til 2009-tallene. SDU risikerer, at folk vil lade være med at søge, hvilket vil gøre, at karaktergennemsnittet på universitetet falder og dertil muligvis gøre, at niveuet også falder." 

Skærmbillede 2016-04-26 kl. 11.56.19 1

Skærmbillede 2016-04-26 kl. 11.56.29

 

SDU er i følge udvalgssvar fra ministeriet det universitet, der har næstflest pendlere. Kun Roskilde Universitet (RUC) har flere, men strækningen fra København til Roskilde er også kortere end København til Odense. Niclas Nordsted porrienterer også, at det er bemærkelsesværdigt, at hverken RUC eller SDU har de højste frafald. 

"Jeg er med på, at adgangskvotient ikke nødvendigvis er lig niveauet på et universitet, men jeg frygter, at hvis universitetet mister så mange ansøgninger, så vil det gå ud over det generelle niveau, hvilket er ærgerligt for de studerende, for universitetet og for byen."

Men kan der ikke godt være ræson i det, når ministeren skriver: "Studerende, der bor langt væk fra deres uddannelsessted, kan desuden have en større risiko for frafald, end studerende, der flytter til uddannelsesbyen. Det er hverken hensigtsmæssigt for de studerende eller for uddannelsesstederne"?

"DTU, AU og CBS har alle sammen gennemsnitsligt højere frafald end SDU, og KU er lige i hælene på SDU i følge en statistik, jeg netop har fundet, der opgør frafald på de enkelte universiteter i årrækken 2010-2013 - og det på trods af - at man må gå ud fra, at der er flere studerende på de universiteter, der er bosat i byerne."

Undersøgelsen, Niclas Nordsted henviser til, er lavet af Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2014 med overskriften "Tal om studerende på ordinære videregående uddannelser" og kan findes her:

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/statistik-og-analyser/frafald-studietid-fuldforelse

En opgørelse lavet af Uddannelsesministeriet viser, at der i 2014 var 2.074 modtagere på den tidligere rabatordning. Ifølge det fremsatte lovforslag har ministerens overvejelser gået på, at den samlede udgift til befordringsrabatordningerne for uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser, og studerende ved videregående uddannelser, er steget med ca. 310 mio. kr. fra 2011 til 2014, en stigning på knap 80 pct.

Lovforslaget er sat til at blive 2. behandlet i morgen d. 10. maj og 3. behandlet d. 17. maj.

Skaberstaten følger slagets gang og opdaterer, når lovforslaget er behandlet færdigt. 

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune