Nyt

Statskundskabere ved SDU har størst læsebyrde

diagramSkaberstaten har på baggrund af et rygte om en forskel i pensums omfang på forskellige universiteter valgt at lave en undersøgelse, der viser, at studerende ved SDU har et større pensum.

Det viser sig, at statskundskabstuderende ved SDU læser hele 20.550 siders pensum gennem bacheloruddannelsen. Det er 4100 sider mere end studerende med samme studie i København og 6200 sider mere end på Århus Universitet. Men hvad opnår den studerende så ved den ekstra læsebyrde?

Medlem af studienævnet ved Syddansk Universitet, Kasper Horsted Hansen udtaler: ”Vi styrker blandt andet de studerendes evne til at håndtere et stort pensum og tekster, hvor de formår at uddrage det vigtigste – en kvalitet, som mange virksomheder efterlyser”. Han mener dog ikke, at de studerende nødvendigvis bliver dygtigere, men at man kan diskutere hvorvidt, det er snyd.

Kasper Hansen fortsætter: ”Det er jo lidt snyd, at der er mindre, man skal forberede sig til til eksamen, og ens faglige udbytte på Århus Universitet vil så også være det lavere end på Københavns og Syddansk Universitet”.

Derfor mener han også, at den studerende bør vælge uddannelsesstedet efter den faglige dybde, men han finder ikke forskellen i pensum problematisk, og udtaler ”Hvis jeg gik på Århus Universitet, ville jeg da føle mig meget snydt over det manglende pensum”.

Kasper Hansen påpeger også, at der er andre læringsaktiviteter, der kan dygtiggøre den studerende og siger: ”Personligt savner jeg selv flere skriveøvelser. Derved kunne man jo godt  fjerne nogle af siderne i pensum”.

Omvendt mener han, at det kan diskuteres, hvorvidt det kan betyde et større frafald for de studerende, men at der er et fagligt niveau, som universiteterne skal leve op til.

Undersøgelsen viser yderligere, at antal fag og dermed optjeningen af ECTS på de tre universiteter varierer. København har færrest fag og fordeler de i alt 180 ECTS på 15 forskellige fag, hvor SDU kræver 18 fag, for at overholde Undervisningsministeriets krav.

Der findes således kun ni fag tilfælles på universiteterne, men hvad betyder det så for den studerende og ikke mindst den fremtidige arbejdsgiver?

Kasper Hansen udtaler: ”Syddansk Universitet har valgt at have en kommunalpolitiks faglig profil, hvor Københavns Universitet er international. Det har måske også den konsekvens, at vi er nød til at acceptere, at man ikke kan være lige god alle steder” og fortsætter “hvis vi forsøger at være lige gode til det hele, så er der ikke noget, vi kan brande uddannelsen på”.

Kasper Hansen bekræfter således, at der er en forskel i universiteternes faglige profil. Derfor bør de studerende være opmærksom på hvilken faglig profil og dybde, deres universitet brander sig på.

Han mener dog ikke, at den faglige forskel giver anledning til bekymring og siger: ”Den faglige profil vælges efter valgfag på kandidaten, og det er dét, arbejdsgiveren vælger ud fra, men der er en lille forskel på bacheloruddannelserne trods fastsatte krav til kandidaten”. 

Forskellen mener han skal findes i fagstrukturen og udtaler ”Det er stort set de samme fag, folk har. Nogle fag er opdelt, hvor vi på Syddansk Universitet ikke har delte fag, men samler dem”.

Kasper Hansen mener således ikke, at det er problematisk, at der er forskel i pensumbyrden, da fagenes indhold stort set er det samme. Århus Universitet har dog en klar fordel til eksamensforberedelsen og kan glæde sig over kun 14.400 siders læsning.

 

The following two tabs change content below.

Sasja Lindgaard Christensen

Nyeste indlæg af Sasja Lindgaard Christensen (se alle)