Nyt Portræt

Nyt center i Politisk Psykologi: Statskundskabere skal anerkende forskellighed

IMG_2867Professor Asbjørn Sonne Nørgaard står i spidsen for nyt center i Politisk Psykologi på Institut for Statskundskab. Centerets mål er at bidrage til en ny forståelse af statskundskaben, hvor menneskelig forskellighed er omdrejningspunktet.

“Det er på høje tid, at statskundskaben også anerkender og erkender det, som virkeligheden har erkendt i lang tid, nemlig at mennesker er forskellige,” fortæller Asbjørn Sonne Nørgaard.

Efter mange års forskning glæder formaliseringen af centeret Asbjørn Sonne Nørgaard, der håber og tror på stor tilslutning blandt de studerende:

”Udover at det har en større synlighed, så er det også et forsøg på at sige, at politisk psykologi skal fylde mere og skal tilbydes jer som studerende” siger Asbjørn Sonne Nørgaard og fortsætter “Hvis I er interesseret i det, så garanterer vi, at der er et faglig spor til jer.”

Et tværinstitutionelt samarbejde
Centeret kommer til at fungere som et samarbejde på tværs af Institut for Statskundskab og Institut for Psykologi. Der kommer ligeledes til at indgå undervisere fra begge steder, ligesom der også udbydes fag for såvel statskundskabsstuderende som psykologistuderende. Centeret kommer til at høre ind under begge institutter.

For statskundskabernes vedkommende vil politisk psykologi blive udbudt til efteråret på kandidaten som en fagpakke. Fagpakken vil bestå af fagene Foundations of Bias in Politics, Political Psychology: Personality and Emotions og metodefaget Experimental Social Science.

”Vi håber, at I er interesseret i det, og vi mener, vi kan lære jer en masse, som kan være relevant i forskellige funktioner i virkeligheden”.

Foruden interessen for politisk psykologi håber Asbjørn Sonne Nørgaard også at kunne gøre op med den traditionelle måde at se mennesket på i statskundskaben. Hvor der tidligere er kigget på socioøkonomiske variabler, retter centeret nu blikket imod de psykologiske faktorer som forklaring på menneskers politiske adfærd.

”Vi har basalt set haft to opfattelser af mennesket. Enten et oversocialiseret individ eller rational choice tilgangen, hvor individet kun gør ting for egen vinding. Vi skal bare forstå, hvilken kontekst de er i, og så skal vi nok forstå det hele. Det er jo ikke fordi, vi ikke anerkender, at politisk adfærd også handler om egne interesser og sociale påvirkninger.  Vi siger bare – og pas på, nu bliver det indviklet – mennesker er ikke ens”.

Nyt center i sparetid
Centeret bliver indviet i en tid, hvor universitet og derved også instituttet skal spare. Asbjørn Sonne Nørgaard lægger ikke skjul på, at dette skal tages seriøst.

”Det er jeg ekstremt opmærksom på. Hvis vi ikke kan bidrage med noget, er vi en byrde” siger Asbjørn Sonne Nørgaard og fortsætter, ”Det, der er afgørende, er, at der i en sparetid leveres undervisning til gavn for jer. Vi skal kunne løfter opgaver, der er vigtige for instituttet og jer som studerende, for at vi kan klare os i den her sparetid. Ellers er vi irrelevante”.

Samtidig påpeger Asbjørn Sonne Nørgaard også den manglende forskning i dansk kontekst. Her kan centeret bidrage med undervisning og anerkendt international forskning.

”Vores tilgang til det er at tage individuelle forskelle alvorligt. Og denne tilgang, mener jeg, er vi de eneste, der har”.

Bindestregsuddannelse med svag professionsidentitet
Selvom centeret kun lige har set dagens lys, og undervisning først rigtig udbydes fra efteråret, er Asbjørn Sonne Nørgaard fuld af håb.

“Vi vil måles på at være iblandt de aller bedste. Vi skal være kendt for, at det, vi laver, er hamrende godt. Vores arbejde skal citeres af de bedste folk. Vores forskning skal bruges.”

Derudover håber Asbjørn Sonne Nørgaard også på en større tilstedeværelse på bachelordelen.

“Nu er det ikke mig, der afgør dette. Mange faktorer gør sig gældende her. Men jeg lover dig, at hvis vi får tilbuddet, siger vi ja.”

Når det kommer til spørgsmålet, om der i fremtiden kunne eksistere en kandidat i politisk psykologi, er svaret klart nej.

“Psykologi og statskundskab er stærke brands med en høj status på arbejdsmarkedet. Bindestregsuddannelser med en svag professionsindentitet er ikke tiden frem.”

Asbjørn Sonne Nørgaard er dog sikker på, at de har fat i den lange ende.

“Jeg er sikker på, at det, vi laver, er relevant. Jeg har i hvert fald ingen plan B”.

The following two tabs change content below.

Rikke Brøchner