Nyt

Mikroøkonomi quizzen

Skærmbillede 2016-06-11 kl. 00.33.16

På tirsdag skal 4. semester på statskundskab til eksamen i første del af Economic Priciples and Politics. Instruktorteamet i faget har udarbejdet en lille quiz med 10 spørgsmål, du kan bruge til at teste dine evner.

Hvad er - ud fra mikroøkonomisk teori - forskellen på profit og producer surplus?
Hvilken af nedenstående er ikke en antagelse i fuldkommen konkurrence?
Hvilket af nedenstående udsagn kendetegner Cournot equilibrium?
Hvad kendetegner begrebet pareto efficiens?
Hvis man får Lerner indekset til 1, hvad indikerer dette?
Hvad er ligevægten i et monopolistisk marked, hvor efterspørgselsfunktionen, D, er givet ved P = 8 - Q, og de marginale omkostninger er givet ved MC = 2?
Hvad er ligevægten i et marked med fuldkommen konkurrence, hvor efterspørgselsfunktionen er givet ved Q = 16 - P, og de marginale omkostninger er givet ved MC = 4?
Hvad er forskellen på partial og general equilibrium analysis?
Hvilken af nedenstående påstande om indifferenskurver er ikke korrekt?
Hvis producer surplus er 10 og consumer surplus er 40 i fuldkommen konkurrence. Mens producer surplus er 30 og consumer surplus er 10 i monopolistisk marked, hvad er så dødvægtstabet i overgangen fra fuldkommen konkurrence til et monopolitiske marked?

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune