Nyt

Metode 2 quiz

unicode1

Efter succesen med Mikroøkonomi-quizzen kommer her en quiz i Metode 2. Er du den store STATA-elsker eller er der stadig områder, der halter? Prøv din viden af inden eksamen.

Et rigtigt svar giver 2 point og et forkert minus 1.

Hvad måler en Chi^2-test?
På hvilket måleniveau benyttes gamma som sammenhængsmål mellem to variable?
Multipel lineær regression (MLR) er baseret på en kausal sammenhæng mellem de uafhængige variable (X) og den afhængige variabel (Y), hvor den afhængige variabel skal være / antages at være:
Stata-kommandoen “robvar varname, by(groupvar)” tester for:
I statistik arbejder man med forskellige typer af fordelinger, men hvilken fordeling er det egentlig, vi observerer?
Hvis Gaus-Markov forudsætningerne er opfyldte, så vil OLS producere estimater med en bestemt farve. Hvilken farve er det?
Hvilken z-værdi er forbundet med en to-sidet p-værdi på 0,05?
Hvilken type fejl forøger en meget stærk grad af multikollinearitet sandsynligheden for at lave?
Forudsat de sædvanlige forudsætninger holder, hvad er så sandsynligheden for at lave en type-1 fejl, når man opererer med et 95 % signifikansniveau?
Hvilken type confounder er der tale om, når effekten af X på Y forsvinder eller bliver markant svagere når der kontrolleres for 3. variable?

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune