Nyt

Overblik: Instituttets nye ledelse

2015-12-09 14.57.38Der sker ændringer i instituttets ledelse i disse dage. D. 4 maj i år fik alle medarbejdere på Institut for Statskundskab følgende besked fra fakultets dekanen:

”På grund af uforenelige syn på den vigtige fremadrettede og fælles strategiske udvikling på fakultetet og de helheds- og samarbejdsorienterede ledelsesmæssige opgaver forbundet hermed, er det efter gensidig overenskomst besluttet, at Jens Ringsmose fratræder som institutleder på Institut for Statskundskab og genindtræder i sit lektorat per d.d.”

Når en institutleder fratræder sin stilling, bliver flere poster i ledelsen kastet op i luften, og de er ikke faldet helt på plads endnu. Som med alle andre stillinger i det offentlige skal pladsen i hjørnekontoret nemlig i udbud, så alle interesseret kan søge den.

Indtil videre er den nu tidligere Studie- og uddannelsesleder (SUL), Christian Elmelund-Præstekær, tiltrådt som konstitueret institutleder. Sin egen position har han overdraget til Morten Kallestrup, der nu kan skrive konstitueret studieleder for statskundskab og samfundsfag i sin stillingsbetegnelse.

Det er prodekanen for uddannelse, som i dette tilfælde er Ole Friis, der i samråd med institutlederen udpeger SUL’en.

Morten Kallestrup er i forvejen studieleder for Master i offentlig ledelse og European Studies i Sønderborg, og lægger derfor, som han selv formulere det, bare oven på. Men fordi det er institutlederen, der udpeger SUL’en, er det ikke sikkert, at han bliver på posten efter sommerferien.

Studienævnsformand
Christian Elmelund-Præstekær har i sin tid som SUL også være formand for studienævnet, der på nuværende tidspunkt arbejder med uddannelserne Statskundskab, Samfundsfag, MOISL og Welfare Studies. Men fordi Morten Kallestrup ikke er valgt til studienævnet, var det ikke muligt at overtage Elmelund-Præstekærs arbejder én til én.

I stedet var Johannes Michelsen på valg som formand. Det blev énstemmigt vedtaget, at han skulle overtage posten. Et formandskab, han også før har haft. Johannes Michelsen fortsætter således stadig i sin gamle position som uddannelseskoordinater. Det er den administrative arm på SUL’en.

Christian Elmelund-Præstekær finder det ikke problematisk, at den konstitueret SUL ikke er formand for studienævnet:

“Vi har egentligt erfaring med begge dele. Inden jeg blev studieleder, var jeg studienævnsformand og Johannes var studieleder – det kørte egentligt fint nok. Det kræver bare at man koordinerer tæt”.

Den faste institutleder
Forventningen er at stillingen som institutleder bliver slået op i denne måned. Med ansøgningsfrist formentlig i august. Hvis det bliver en intern kan vedkommende komme i gang med arbejdet fra starten af semesteret, mens det kan tage lidt længere tid for en ekstern.

Søger du stillingen som institutleder?

“Jeg gik ind i det med den tanke, at det er en opgave, jeg synes er spændende, og det er også den vej, jeg godt kan se mig selv gå. Det var en god mulighed for at snuse til det inden den officielle ansøgnings proces. Min indstilling har hele tiden været, at jeg godt kunne være motiveret for at søge stillingen”, svarer Christian Elmelund-Præstekær.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune