Nyt

Rokader i studienævnet

2015-10-22 12.01.15

Studienævnet har fået ny næstformand. Kasper Horsted, der blev valgt ind i november sidste år har fået posten. Ud over det normale arbejde i studienævnet, er det næstformandens job sammen med formanden at sidde med dispensationssager.

Studienævnet er det demokratiske organ for uddannelserne Statskundskab, Samfundsfag, MOSIL og welfare studies. Her afholdes møder ca. en gang om måneden. Nævnets vigtigste opgaver er at garantere studerendes rettigheder og udvikle og sikre kvaliteten på uddannelserne.

Ny studieleder, ny studienævnsformand
Også formandsposten i studienævnet har skiftet hænder. Johannes Michelsen er af nævnet udnævnt som aftager fra Christian Elmelund som i forsommeren blev forfremmet til Institutleder. De seneste år har studienævnsformanden også være studieleder, men det er ikke tilfælde i denne omgang. Morten Kallestrup, som er studieleder, er nemlig ikke valgt til studienævnet.

Hvad kan vi bruge det til?
”Man kan tage fat i en fra studienævnet, hvis der er noget man er utilfreds med. Så kan vedkommende tage det videre og diskutere det i studienævnet,” svarer Kasper Horsted på spørgsmålet.

Kasper Horsted oplever, at mange tager fat i ham, hvis der er noget med studiet eller instituttet de er i tvivl om, det kunne blandt andet være noget med meritoverførsel. Men han oplever også, at arbejdet består meget i at oplyse sine medstuderende.

”Fordi studienævnsrepræsentanterne ved, hvordan det fungerer, så kan man tage fat i vedkommende, hvis der er noget. man er i tvivl om.” siger Kasper.

Valg til november
Til november er der atter mulighed for at stille op som studenterrepræsentant i studienævnet. Sidst i denne uge bliver dette års valg til studienævn udskrevet.

Læs mere på SDU’s valgside 

Kasper Horsted synes han får meget ud af at være med:

”Det har givet en god indsigt i, hvordan det hele fungerer på uddannelsen med de regler og love, der er – altså, hvad det er, der er muligt. Man bliver bedre til at finde de små detaljer, og man bliver mere udførlig i det, man laver.”

Opstiller du til næste valg?

 ”Ja, der er nogle ting, jeg har været med til at sætte i gang, som jeg gerne vil have fulgt til dørs”

Kunne man tænke sig at stille op, så er frist for indlevering af kandidatlister til Valgsekretariatet, HR-Service, er 7. nov. kl. 12.00, og godkendte kandidatlister offentliggøres 12. nov.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune