Debat Nyt

SiO-formand: Vi er ikke ude på at ekskludere SISLO

2016-04-05 13.51.06
SiO-bestyrelsen med Namer Fogh i midten

Formanden for SiO, Namer Fogh, forstår ikke, hvorfor SISLO føler sig ekskluderet. Den 5. oktober i år, skrev vi på Skaberstaten, at medlemmer fra SISLO føler sig automatisk ekskluderet, fordi ikke alle taler dansk i organisationen. Det fortalte Katharina Martiny og Petra Gavalcová, der er henholdsvis forhenværende og nuværende formænd i foreningen.

Men det er udtalelser, som Namer Fogh forholder sig uforstående overfor:

“Jeg kan ikke forstå SISLOs frustrationer, fordi de – ifølge mig – bunder i en helt ubegrundet frygt for at blive ekskluderet. I SiO arbejder vi for et godt og sundt studiemiljø, vi forsøger gennem tæt samarbejde med de forskellige studenterforeninger på statskundskab at skabe forudsætningerne for et foreningsliv, som kan levere faglige såvel som sociale foreningsarrangementer af høj kvalitet, vi har særligt fokus på at udvikle studiemiljøet på statskundskab og samfundsfag. SISLO er en forening for studerende på studierne MOISL og Welfare studies, det er kandidatretninger, som ligger under Institut for Statskundskab. Vi vil gerne hjælpe SISLO med at udvikle foreningslivet på disse kandidatretninger, og dette forsøger vi på ved at inkludere dem på SiO-møderne. Her er nogle ting relevante for SISLO, mens andre ting ikke er det. Vi har derfor skabt et kompromis på sidste møde, der gavner alle parter. Når SISLO udtaler sig om, at vi vil ekskludere dem, gør de det uden at skele til netop denne håndsudrækning, og det ærgrer jeg mig over.”

Læs: SISLO wants to be more involved

Vi har inkluderet dem

SISLO er en studenterorganisation for studerende på MOISL of Welfare studies. Netop dét er et af Namer Foghs argumenter for, at SISLO er mere inkluderet end ekskluderet:

“Vi er nødt til at huske på, at SISLO jo er for kandidatstuderende, der reelt ikke har noget med os at gøre. Os, der sidder ved SiO-møderne, er stort set alle bachelorstuderende på statskundskab eller samfundsfag. SiO er jo en interesseorganisation for studerende på statskundskab og samfundsfag og ikke som sådan for diverse SISLO-studerende”.

“Jeg synes, det er fuldstændig fejlagtig at sige, at vi i SiO ekskluderer SISLO, når vi netop har taget SISLO med i forsamlingen og givet dem en plads ved bordet. Og det er heller ikke tilfældet. Vi er reelt ikke nødsaget til at give dem en plads ved bordet, det er bare noget, vi har gjort for flere år tilbage. Men jeg mener dog stadig, at det er vigtigt og godt, at SISLO er med til møderne,” siger Narmer Fogh.

In English, please
SISLO’s frustrationer stammer fra et SiO-møde, afholdt tirsdag den 20. september, hvor Petra Gavalcová bad om, at mødet blev afholdt på engelsk. Dette satte SiO-bestyrelsen sig imod:

“For det første havde jeg snakket med min bestyrelse inden mødet, om hvorvidt vi skulle afholde møderne på engelsk, og det var det ikke stemning for. Derfor blev vi enige om at fortsætte, som vi altid har gjort, hvilket aldrig har været et problem,” siger Narmer Fogh og fortsætter:

“Det vi henviser til er, at det alt andet lige vil sænke diskussionstempoet, hvis alt skal afholdes på engelsk. Vi er enige om, at når det ofte er en så presset dagsorden, så når vi ikke alt, eller vi skal i hvert fald gå over tid for at nå alt. Når dagsordenen er så presset, så synes jeg det er et rigtigt argument for, at vi stadig bør tage møderne overvejene på dansk.”

Diskussionen endte med et kompromis, der betyder, at de vigtigste pointer vil blive oversat til engelsk på mødet.

“Jeg synes, det var et ganske fint kompromis, vi kom frem til sidste gang. Jeg synes langt fra, at det er alle diskussionerne på SiO-møderne, der er relevante for SISLO. Det er vi enige om i SiO-bestyrelsen”.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune