Nyt

SDU internationaliserer!

5102407824_b6469c1bed_o-2

“Verden kalder!.. ..Som universitet skal vi tiltrække og udvikle talenter fra alle samfundslag og alle dele af verden, for at imødekomme samfundets behov for kvalificeret og nytænkende arbejdskraft”

Skrives der blandt andet i indledningen af SDUs 2020-plan. En plan der i høj grad lægger vægt på internationalisering og som sætter klare mål for SDUs fremtid.
I 2020 skal 25% af SDUs medarbejdere således have en international baggrund, dertil ønsker man at antallet af danske studerende, der tager på praktik-, udvekslings-, eller selvarrangeret ophold i udlandet, øges med 50% i forhold til 2013, samt at studerende, der kommer fra udlandet, skal udgøre 20% af SDUs fuldtidsstuderende.

Den globale verden kalder.
Når det kommer til spørgsmålet ”Hvorfor internationalisering?”, er der ifølge Johannes Michelsen flere faktorer, vi skal tage højde for. For det første skal vi se på samfundet, der på mange måder kræver, at vi retter blikket ud mod verden; Hvad er det for et samfund, der kommer? Hvad er det for nogle udfordringer, samfundet står over for, og hvad kan man bruge højtuddannede til?
”Det kan godt være at nogle måske vil protestere mod globalisering, men det er en faktor vi ikke kan se bort fra” siger Johannes Michelsen, og fortsætter ”Det er vigtigt, at vi ikke tror, vi er verdensmestre! Det er vigtigt, at man som led i sin uddannelse får kendskab til og respekt for, at der er andre måder at gøre tingene på!”

Og lige det med at se tingene fra et nyt perspektiv, er især noget, man lærer, når man bevæger sig uden for sine vante rammer, Johannes Michelsen forklare: 

”Nogle gange siger jeg til studerende, der skal til Sverige: husk, at Asien starter i Malmö forstået på den måde at de tænker anderledes og de gør tingene anderledes. Erfaring med, at man kan gøre tingene anderledes er en kerne kompetence ikke mindst for en statskundskaber, og selve dét at opleve at virkeligheden kan formes helt anderledes end hvad vi er vant til, selvom de ydre omstændigheder er ens, er noget man oplever bare ved f.eks. at tage til Sverige”

Det handler altså i høj grad om at skabe de bedste forudsætninger for dygtiggørelse og for forbedring af forskningen.

”I gamle dage var forskning, at man sad i sit elfenbenstårn. Vi har erkendt, at viden er noget, der skabes kollektivt, selv det der med at forstå ”Hvad er det akademiske samfund” 
dét er at udveksle kompetencer, der ikke nødvendigvis giver konkrete resultater, men som gør os alle klogere! ”  fortæller Michelsen.

Flere internationale medarbejdere
Et af målene for SDU er at 25% af medarbejderne inden 2020 skal have en international baggrund, og på det punkt følger især det samfundsvidenskabelige fakultet godt med mener Johannes Michelsen. Med fokus på at tiltrække flere internationale medarbejdere, følger der selvfølgelig flere overvejelser;

”Det kan være irriterende for studerende, at undervisning er på Engelsk, og det er et dilemma. På den ene side har universitetet været en elite uddannelse og det skal det blive ved med at være, på den anden side har vi et ”masse universitet” hvor der skal tages hensyn til den enkelte, men vi kan som universitet godt forlange at engelsk sproget er en del af uddannelsen. Engelsk er i dag det internationale videnssprog og at besidde dét, er en kernekompetence man må forvente at alle med en universitetsgrad besidder”

50% flere til udlandet
Hvis man går og drømmer om at komme en tur til udlandet i forbindelse med sit studie, så er det om at gribe chancen. Som bachelorstuderende i statskundskab og samfundsfag er mulighederne måske knap så rige, som på kandidaten, men det er bestemt muligt udtaler Morten Kallestrup og tilføjer ”Dog skal der altid være faglig belæg ved beslutningen, alene dét at rejse fordi man gerne vil prøve noget nyt, er ikke grund nok. Men hvis man virkelig ønsker at komme afsted i løbet af sin BA, så er muligheden der”
I samarbejde med en af SDUs vejledere kan man undersøge, hvilke krav der er i forhold til at få merit for nogle af de fag, vi har herhjemme, samt at finde det rigtige universitet for en.

Flere udenlandske studerende
Johannes Michelsen mener, at de udenlandske studerende er med til at skabe et mere internationalt miljø på SDU,  og det i sig selv er en gevinst. ”En ting er, at vi forbedrer forskningen gennem forskningssamarbejde med udlandet, noget andet er, at vi opfatter det som en væsentlig kompetence, at alle studerende har kendskab til udlandet, dog er det ikke alle, der har muligheden for at rejse. Derfor er dét at tiltrække flere udenlandske studerende en af måderne, hvorpå vi kan sikre et internationalt miljø, hvor vi tænker anderledes, får nye perspektiver og opdager, at man KAN gøre tingene på andre måder”

Målet med flere udenlandske studerende giver dog ikke rigtigt mening for nogle af de meget specifikt danske bacheloruddannelser som f.eks. statskundskab og samfundsfag, da de er specifikt rettet mod danske forhold, trods flere internationale fag.
På kandidaten bliver der dog lagt vægt på de internationale uddannelser og med bl.a. MOISL og Welfare Studies , er det samfundsvidenskabelige fakultet med helt fremme i internationaliseringen.

Det er dog ikke alle, der er lige positivt stemte over for øgningen af udenlandske studerende.  Den 4 oktober udtalte DF’s uddannelses- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl således til Fyens.dk ”Der kan være et lille hjørne, hvor der er brug for nogle udlændinge med særlige evner, men langt de fleste uddannelsespladser skal være til danskere. Det er ikke en målsætning at uddanne flere europæiske unge på universiteter i Danmark”
Johannes Michelsen mener, at kritikken strider imod det universiteterne står for: 

”Det er jo en partipolitisk holdning, der måske strider imod de krav vi er blevet mødt med fra regeringer og ministerier. Derudover kan sige, at det ligger jo i universitetets natur, at det skal være universelt! ”Universitas”, det ligger i navnet, det betyder at man er nød til at være åben over for sine omgivelser. Statskundskab er også en internationalt orienteret uddannelse. Det ligger i universitetets natur at være internationalt, fordi der må ikke være grænser for viden!”

 

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø