Nyt

Repræsentanternes arbejde og udfordringer

Startup Stock Photos
Startup Stock Photos

De nye opstillingslister er offentliggjort og valget er lige om hjørnet. Kandidaterne står klar til at kæmpe om de to ledige pladser i studienævnet.

Skaberstaten har taget en snak med nuværende studienævnsmedlemmer, Kasper Horsted Hansen og Camilla Voigt Arends, for at få et bedre indblik i, hvad de har arbejdet med i løbet af deres tid som studienævns medlemmer, samt hvilke udfordringer de mener, de kommende studienævnsmedlemmer bør gribe fat i.

Kasper Hosted billede

Kasper Horsted læser i dag statskundskab på 5. semester. Han blev valgt ind i Studienævnet i 2015.
Sidste år gik han til valgkamp, og det var med tre klare mærkesager i sigte.

Du stillede op med tre mærkesager, bl.a. ”at sikre en fornuftig overgang, fra makro- og mikroøkonomi, til økonomiske principper”, hvordan er det gået? Er du nået til måls?

“Jeg synes egentlig, det er gået fint nok. Der er selvfølgelig stadig nogle små problemer. Mikroøkonomi er bestemt ikke for alle, og der har også været lidt problemer i undervisningen med makroøkonomi i forhold til, hvordan der bliver undervist, og den måde undervisningen er struktureret på. Men der er helt klart fortsat fokus på at skabe en bedre sammenhæng mellem de tre forløb.”

Den anden mærkesag du tog op, var “flere fag på kandidaten.”

“Ja, det synes jeg egentlig går rigtigt godt, fordi man sidste år afsluttede forhandlinger omkring fagpakkerne, og man er ved at få det indført nu. Når man ser på de fag, der vil blive udbudt her til foråret, så ser det rigtigt lovende ud.”

Læs mere om fagpakker her: “Studienævnet indfører fagpakker”

 Endeligt var din tredje mærkesag, at “afskaffelse af Muliple Choice prøven.” 

“Ja, dér er jeg nok blevet klogere, men der er dog ikke længere multiple choice i sammenlignende statskundskab, da der er kommet ny underviser, men til gengæld er det kommet i økonomi, og jeg synes egentlig, at det fungerer rigtigt godt. Så det er ikke en sag, der vil ha’ meget af min motivations energi fremover.”

Hvad mener du, de kommende studienævnsmedlemmer bør have særligt fokus på?

“En af de ting, som studienævnet fortsat arbejder med, er at gøre det muligt at tage praktik med 30 ETCS point, som de f.eks. har i København. Det vil give de studerende langt mere fleksibilitet og gøre det praktiske mere anvendeligt, hvis man f.eks. kan tage i praktik i et halvt år. Det vil også passe fint ind i SDU’s internationaliseringsprojekt. Det kan være svært at skulle konkurrere om en praktikplads mod en københavner, hvis vedkommende har muligheden for at tage et halvt års praktik,” afslutter Kasper Horsted.

Camilla Voigt billede

Camilla Voigt Arends, Statskundskab

Du stillede i sin tid op, bl.a. fordi du ønskede at være med til at påvirke den samfundsvidenskabelige uddannelse til fordel for de studerende, for at sikre at de blev hørt og fik den bedste behandling i forhold til merit og dispensationsansøgninger. Er det noget, du i studienævnet fik muligheden for at arbejde videre med?

”Det er helt klart noget, der bliver arbejdet videre med, men det var egentlig også noget, der allerede var i højsæde. Noget andet vi har meget fokus på er fag og fagbeskrivelser, blandt andet arbejder vi på, at få indført flere mundtlige eksamener på bacheloren.
Det er et problem, at man kun har ‘en mundtlig eksamen, på tre års uddannelse, man får ikke den nødvendige forberedelse til hverken kandidaten eller det at skulle ud og holde mundtlige oplæg i den virkelige verden. Så nu har vi fået gennemført, at politisk teori skal være mundtlig”.

En af de problemstillinger du lagde vægt på i valgkampen sidste år var, at de kandidatstuderende selv skulle sikre, at de havde de typer opgaver og eksamener, der påkræves og det mente du kunne skabe problemer. Er der noget du arbejdede videre med i studienævnet?

“Det har ikke været det store fokus, men til gengæld synes jeg heller ikke, at det har været det store problem. Jeg er selv kandidatstuderende nu, og jeg synes, at der i forvejen er meget god hjælp og vejledning at hente.”

Et andet nøglepunkt i din valgkamp var lidt mere generelt, nemlig at du ville gøre, hvad du kunne, for at tilgodese de studerendes interesser, på hvilken måde er det kommet til udtryk i din tid i studienævnet?

“Jeg synes, at det med den mundtlige eksamen var en stor sejr”.

Hvad synes du, at kommende studienævnsmedlemmer bør ha’ særligt fokus på eller arbejde videre med?

“Det er lidt svært at svare på, fordi studienævnet er blevet lagt om. Men jeg synes, vi har været gode til at samle op på de løse ender og få afsluttet de ting, vi har arbejdet på. Der er stadig arbejdet mht. at kunne tage praktik for 30 ETCS point, det skal der nok arbejdes videre med.

Både Kasper og Camilla har valgt ikke at genopstille til studienævnet.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø