Nyt Studienævnet

Strenge retningslinjer for dispensationer

valgDer er ingen kære mor, hvis du har kærestesorger eller har bestilt ferie på en eksamensdato. Dispensationerne hænger ikke løst på træerne.

Mens de sidste stemmer bliver talt op, og de nye medlemmer af studienævnet bliver fundet, har vi kastet et kort blik på en af de opgaver, som studienævnet sidder med.

En af hovedopgaverne for medlemmerne i studienævnet er at behandle og udstede dispensationer til eksemerne. Det er nemlig sådan, at hvis du sender en ansøgning om dispensation til eksamen, er det op til studienævnet, om din dispensation skal godtages eller afvises.

Men hvad er det for krav, som medlemmerne bedømmer ud fra? Er det op til hver enkelt sag, eller er der faste retningslinjer for, hvordan dispensationerne skal behandles?

Vi har taget fat i Christian Gundtoft, som tidligere har siddet 3 år i studienævnet. En herre med erfaring og forstand på, hvad der er op og ned i dispensationprocessen.

Hvilke retningslinjer er der, når studienævnet skal give dispensation?

“Hvis man er syg, kan man få dispensation. Det vil for eksempel være ved en 5 timers eksamen, hvor man kan få det, hvis man er syg på dagen, men man skal have en lægeerklæring, da sygdommen skal bevises. Det samme gælder, hvis det er en 3 dags eksamen.”

Hvad betyder det så, at man får dispensation for sin eksamen ved sygdom?

“Det betyder, at man har lov til at tage eksamen ved det andet forsøg som sit første. Ved større eksamener, som metode 3 opgaven, bachelor eller specialet, vil du typisk få forlænget din periode, med den tid du er syg.”

Hvad gør jeg så, hvis jeg skal til fødselsdag eller har arrangeret ferie på eksamensdatoen? 

“Så tager du til eksamen! Der er ikke rigtig noget at gøre desværre. De særlige forhold, du kan få dispensation for, er sygdom, dødsfald i familien, kronisk sygdom, eller ordblindhed, hvor du vil få længere tid til eksamen.”

Hvad så ved graviditet?

“Den hører også under de særlige tilfælde. Der kan man både få dispensation for graviditet, men også hvis man som mand skal have barsel.”

Er det noget nyt?

“Sådan har det altid været. Jeg tror måske, fremdriftreformen i høj grad har gjort, at ved nogen af de ting, der altid har været, har man ikke haft behov for at søge dispensation for før. Det gør man så nu. Tidligere frameldte man sig bare eller lod vær med at tilmelde sig så meget undervisning.”

Så det, jeg hører, er altså, at man ikke kan få dispensation, hvis man har kærestesorger, ferie eller er lidt små sløj?

“Nej det kan man ikke. Kun for de særlige tilfælde, og der skal være dokumentation for det. Det er altid en god ide at benytte sig af af de vejledningsmuligheder, der er tilknyttet instituttet, såsom studievejlederne. Det er et meget godt udgangspunkt for at fortælle om ens situation.”

Vi kan hermed konkludere, at der er ret klare og stramme retningslinjer for, hvilke vilkår der skal gøre sig gældende for at få dispensation. Man kan godt droppe de vannede undskyldninger. Der er ikke noget, der hedder, at man havde lidt tømmermænd. Der skal i hvert fald nogle heftige til af slagsen, for at få en lægeerklæring for det.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø