Nyt

Studielederen: Evalueringerne kan forbedres

Studieleder Morten Kallestrup

Studieleder Morten Kallestrup hilser debatten om kursusevalueringer velkommen. Han mener nemlig, at evalueringssystemet godt kunne trænge til et eftersyn.

Den 8. december beskrev evalueringseksperten Andreas Pihl Kjærsgård i Skaberstaten, hvordan manglende værdi i evalueringer får studerende til at holde sig fra at svare på spørgeskemaerne. Han forklarede, at der kan være en ond spiral; fordi studerende evaluerer på kurser, de ikke selv skal have igen, har de svært ved at se mening i at udfylde skemaerne. Det betyder, at underviserne modtager få svar og kan have svært ved at lave reelle ændringer på den baggrund.

Men det er ikke en slutning, studielederen tror på:

“Jeg tror ikke på, at der er en ond spiral. Alt det, der bliver skrevet i evalueringerne, bliver vurderet af underviserne og studienævnet,” siger han.

Ting ta’r tid
De studerende har tit svært ved at se effekterne af de evalueringer, der laves. Det medgiver Morten Kallestrup. Han mener, at der sker ændringer – de er bare ikke umiddelbare:

“Der er et tidsperspektiv her. Jeg kan se, at der tit sker ændringer i fagenes struktur og i fagbeskrivelserne. På den anden side er en måling jo også én måling. Så man kan ikke forvente, at vi afsætter undervisere alene på grund af én omgang  dårlige evalueringer”.

Studielederen gør det også meget klart, at der ikke bliver ansat nogen til at undervise, der slet ikke kan undervise. Hvis man bliver ansat som lektor på instituttet, har ledelsen undervisningsevnerne med i overvejelserne.

Hvis der bliver indrapporteret mange dårlige evalueringer af en underviser og vedkommendes undervisning, tager studielederen en dialog med underviseren.

“Vi snakker om, hvordan det kan gøres bedre, og hvordan der kan rettes op på nogle af de ting,  der er utilfredshed med “, siger Morten Kallestrup.

Evaluering af flere hensyn
Underviserne skal kunne bruge evalueringerne til at forbedre undervisningen. Det er både i undervisernes og de studerendes interesse, mener Morten Kallestrup.

“Det hensyn tager de nuværende evalueringer i et vist omfang hånd om. Men det er også mit indtryk, at det kan gøres endnu bedre. Underviserne kan godt have oplevelsen af, at de i nogen grad bliver vurderet på, om de studerende kan lide dem, faget og undervisningsformen, frem for at evaluere om de studerende rent faktisk lærer det, de skal,” siger han :

“Popularitet og underholdning i undervisningen er kun nogle gange – men desværre ikke altid – ækvivalent med læring. Det afgørende er at sikre, at undervisningen understøtter de studerende i at opnå mest mulig læring,” siger Morten Kallestrup og foreslår, at man også kunne lade andre undervisere sidde med til forelæsninger og evaluere hinanden:

“En anden måde at imødegå det på kunne være at indføre mere peer review – at undervisere overværer og giver hinanden feedback på undervisningen, frem for at det alene er de studerende, der giver anonym feedback til underviseren”.

Inddragelse i processen
En af måderne, evalueringerne kan bliver bedre på, er ifølge evalueringseksperten Andreas Pihl Kjærsgård at inddrage de studerende mere i processen. Han foreslår, at man eventuelt kan lave evalueringsgrupper, hvor de mest engagerede studerende kan give feedback. Det er en idé, studielederen synes om:

“Forslaget om paneler med de mest engagerede studerende, synes jeg, er rigtigt godt – jeg foreslår, at det bliver taget op i studienævnet, så vi kan finde en form, der gør, at vi alle får mest muligt ud af den måde at skrue fokusgrupperne og dialogen sammen på”.

Han forklarede også, at en midtvejsevaluering er en god måde at få de studerende til at komme med ændringsforslag. Det er på samme måde en mulighed for at komme uden om problemet med, at de studerende ikke kan se værdi i evalueringerne.

Men er midtvejsevalueringer noget I vil systematisere?

“Det vil jeg ikke afvise,” afslutter studieleder, Morten Kallestrup.

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune