Nyt

Uddannelsesudvalg skal oprettes

Uddannelsesansvarlige for Statskundskab, Michael Seeberg

Studielederen har besluttet at oprette uddannelsesudvalg for hvert studie, der er repræsenteret i studienævnet. Udvalgene skal sikre, at de studerende på alle uddannelser bliver hørt i det nye studienævn.

Selvom fakultetet ikke vil sætte midler af til det, har studielederen for Statskundskab, Morten Kallestrup, valgt at oprette uddannelsesudvalg.

Læs: Prodekan: Ny studienævnsstruktur giver fordele 

Et uddannelsesudvalg skal fungere som bindeled mellem de enkelte studier og studienævnet. Det er ifølge Morten Kallestrup nødvendigt at have uddannelsesudvalg, fordi studienævnet nu rummer langt flere uddannelser og dermed har færre repræsentanter fra hver uddannelse.

“Udvalgene er tænkt som et forum for dialog, hvor studerende og undervisere kan tale om forhold, de gerne vil have, studienævnet tager stilling til. De uddannelsesansvarlige for hver uddannelse får ansvaret for at etablere udvalgene,” siger Morten Kallestrup.

Det blev i sommeren 2016 besluttet, at studienævnet for Statskundskab, Samfundsfag, MOISL og Welfare skal lægges sammen med Journalistik og Sociologi.

Selvom der fra studielederen er en forventning om, at de studerende i udvalgene bliver årgangsrepræsentanter, er det ikke endeligt besluttet endnu. I slutningen af januar holder Morten Kallestrup møde med SIO-formanden, Narmer Fogh, om strukturen i udvalget for Statskundskab. Et møde, hvor den uddannelsesansvarlige for Statskundskab, Michael Seeberg, også er inviteret.

Uddannelsesudvalgene får ikke beslutningskompetence. Af den grund forventer studielederen ikke, der opstår kamp om pladserne i udvalgene.

Studenterrepræsentant i studienævnet Kenneth Skovly synes, oprettelsen af uddannelsesudvalg er en god idé:

“Det er en god beslutning, hvor vi kan få en bedre feeling med, hvad der sker på hver enkelt årgang. Og så får årgangsrepræsentanterne en mere formel rolle, end de tidligere har haft,” siger han.

Læs: Interview med ny studienævnsrepræsentant

The following two tabs change content below.

Mark Venborg Eriksen

Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune

Nyeste indlæg af Mark Venborg Eriksen (se alle)

Mark Venborg Eriksen
Skribent på Skaberstaten. Studerer Statskundskab på Syddansk Universitet. Arbejder desuden som redaktør på magasinet RUST og kommunikationsmedarbejder i Odense Kommune