Nyt

Sådan gik det – Politikugen 2017

Politikugen 2017 er gået på hæld, eller vent lige, ikke helt endnu. Eksamen venter, og vi glæder os alle til at bruge den kommende weekend på skriverier og svedeture. Hvordan årets politikuge er forløbet, har vi i Skaberstaten kastet et blik på.

Årets tema om flygtningekrisen har budt på mange perspektiver, der er kommet facts på bordet, vi har set rørende dokumentarklip direkte fra Syriens krigs-hærgede gader, vi er dykket dybere ned i, hvordan EU og Europa kan være med til at løse flygtningekrisen, og vi har været helt nede på hjemligt plan og er blevet inddraget i, hvordan dansk politik og frivillige organer er med til at løfte opgaven, når en flygtning krydser den danske grænse. Flygtningekrisen indeholder en lang række niveauer, hvilket er kommet til udtryk i en politikuge med mange forskellige oplægsholdere og perspektiver.

I rygepausen

Mandag morgen på politikugens sidste dag efter et oplæg om frivillige organer i Vollsmose er der rygepause, og vi spørger et par statskundskabsstuderende, hvad de synes om politikugen indtil videre. Her står det meget klart, at temaet om flygtningekrisen har bragt et andet tema med sig, nemlig ­– integration –.

Integrationen spiller især en rolle på det lokale niveau, når flygtninge kommer ud i kommunerne, ud i samfundet. Temaet har fyldt en del i løbet af politikugen, og ifølge mange af de studerende er det spændende at høre om det perspektiv på flygtningekrisen, da det højst sandsynligt er ud fra dette perspektiv, mange af os kommer til at arbejde i fremtiden. Nogen måske inden for det samme område om immigration og integration.

Som oplægget af lektor i Historie Heidi Vad Jønsson om immigrationens historie i Danmark fortæller, er indvandring ikke en ny problematik i dansk politik. Det tyder umiddelbart heller ikke på, at flygtningeproblematikken og spørgsmålet om indvandring tilhører fortiden. Det er et aktuelt problem, der desværre nok også vil være aktuelt i fremtiden.

Trods lidt kaos med aflysninger og ændringer i ugens skema, synes de fleste studerende, at ugen har budt på mange interessante oplæg. Især oplægget fra journalist og krigskorrespondent Nagieb Khaja synes at have rørt de studerende, som også kendte til noget af hans arbejde før politikugen. Der har generelt været mange forskellige input og mange informationer at holde styr på, og nogle af de adspurgte studerende påpeger det gavnlige ved at have haft eksamensspørgsmålet ved ugens start, så de kunne fokusere på de oplysninger og fortællinger, der var relevante ift. opgaven.

Derudover har der været mange, lange mellemrum mellem oplæggene, hvilket kan have resulteret i den halvtomme forelæsningssal ved eftermiddagsoplæggene.

Eksamen

Inden offentliggørelsen af eksamensspørgsmålet tirsdag formiddag strømmer de studerende til lokale 0100. Igennem hele politikugen har salen ikke været så fyldt, som den er til den paneldebat, der skal til at udfolde sig med Romana Careja som moderator og en række SDU professorer som paneldeltagere.

Temaet er flygtningekrisen i et mere internationalt politisk perspektiv. Der er stor deltagelse fra salen, og der bliver diskuteret frem og tilbage. Det bliver tydeligt, at flygtningekrisen i sandhed er et ’wicked problem’, og spørgsmålet om grænser og ansvaret for flygtningene virker som en endeløs debat.

Der er mange ting på spil i flygtningekrisen, og det kan være svært at finde hoved og hale på det hele. Det er dog det, de studerende nu skal beskæftige sig med. I eksamensopgaven, der enten kan afleveres som et policy paper eller en klassisk akademisk opgave, er det de studerendes tur til at diskutere flygtningekrisen.

Hvordan skal den forstås? Hvordan kan den løses, og hvorfor er det så svært at løse den?

Flygtningekrisen bliver ikke løst på baggrund af en politikuge og en weekendeksamen, men løsningens relevans er større for hver dag, der går, hvor flere og flere flygtninge tvinges til at forlade deres hjem og krydse grænsen til Europa.

God skrivelyst!

The following two tabs change content below.

Emma Dasseville Hoeggaard