Debat Nyt

Agora 17 offentliggør paneldebat

Skaberstaten kan sammen med teamet fra Agora 17 nu offentliggøre, hvilke personer der kommer og deltager i paneldebatten om Arktis den 9. maj.

Mountain Filled With Snow

Programmet for Agora 17 er stadig under udvikling og står indtil videre på Mogens Lykketoft og Michael Schøt. Agora teamet melder nu ud, at der også vil blive holdt en paneldebat. Agora arrangementerne er kendt for at tage aktuelle problematikker op. Temaet for debatten vil derfor omhandle, hvilke arktiske udfordringer Danmark og de øvrige arktiske lande står overfor.   

Selve debatten vil foregå mellem Jon Rahbek fra instituttet, tidligere chef for Søværnets Operative Kommando og nuværende chef for Forsvarsakademiet Nils Wang og det grønlandske folketingsmedlem Aleqa Hammond.

Flere måder at gribe det an på

Tovholder Kasper Junge Wester er opsat på at få belyst emnet fra flere forskellige vinkler for at få en så spændende og nuanceret debat som muligt.

“Tanken med debatten er at få belyst de udfordringer, Danmark og de øvrige arktiske lande står overfor. Ved at inddrage både det forskningsmæssige fra Jon Rahbek, det militærfaglige fra Nils Wang og det politiske fra Aleqa Hammond, mener vi, at vi kan få sagen belyst fra forskellige vinkler.”

Da Agora 17 både er for de nationale og internationale studerende, vil der være oplæg på dansk og engelsk. Paneldebatten om arktisk vil dog foregå på dansk.

“Vi regner med at få en journaliststuderende til at være ordstyrer. Formatet er ikke helt på plads, men jeg regner med, at de hver især får et par minutter til at fremlægge deres synspunkter. Derefter vil vi gå til debatten, hvor der til slut vil være tid til spørgsmål fra salen.”

I Agora teamet arbejdes der også på at få en paneldebat på engelsk op af stå for at inkludere de internationale studerende. Emnet for denne er dog endnu ikke fastlagt.

Læs mere om hvem der ellers kommer til Agora 17 her:

Michael Schøt kommer til Agora 17

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø