Nyt

SiO savner kandidater til bestyrelsen

På tirsdag den 4. april er der generalforsamling i SiO, men som det ser ud nu, er der ingen, der har meldt sig til at stille op i en ny bestyrelse.

SiO er en interesseorganisation for statskundskabere og samfundsfagere i Odense. Foreningen fungerer som det samlende og koordinerende organ for de foreninger, som hører til på instituttet. Det er Narmer Fogh, der sammen med Anders Madsen har siddet som formand og næstformand i det sidste år og har holdt styr på løjerne og hjulpet vores foreninger på vej. De er nu begge klar på at give stafetten videre til generalforsamlingen tirsdag den 4. april. Situationen er dog den, at der ikke er nogen, der har meldt sig til at tage over.

Skaberstaten har taget en snak med Narmer Fogh om SiO´s fremtid, og hvad der sker, hvis der ingen kandidater er:

Ingen henvendelser fra studerende

Den nuværende bestyrelse stiller ikke op igen eller hvordan?

”Vi havde en kasserer, som gik ud af bestyrelsen før tid, fordi han droppede ud af studiet. Vi har så fundet en kasserersuppleant, som formentlig genopstiller. Mig og næstformand Anders Madsen sidder lige nu og overvejer tingene. Vi skal have et bestyrelsesmøde denne uge, for vi har ikke fået nogle henvendelser, om at nogle studerende kunne have interesse i at stille op til formandskabet i SiO. Hvis vi bliver nødt til det, så fortsætter vi.”

Hvorfor vælger I at træde af?

”Mest på grund af travlhed, men også fordi, at jeg også har siddet i SiO det første år som årgangsrepræsentant, andet år som næstformand og det sidste som formand. Så jeg har godt nok siddet med ved mange SiO møder. På et tidspunkt så er man jo nødt til at give stafetten videre. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan det hele spiller sig ud, hvis ingen stiller op, skal jeg nok fortsætte.”

Hvorfor skal man stille op, får man noget ud af det?

”Jeg håber ikke, man gør det for CV’ets skyld. Det er måske en ekstra lille bonus. Det er frivilligt arbejde, og det skal altid være lysten, der driver værket. Sådan har jeg det personligt selv, så jeg håber ikke, man kun gør for CV’et. Det at være SiO formand indebærer forskellige ting. Man skal facilitere de månedlige SiO møder, stå for koordinationen internt med egen bestyrelse og for koordinationen ud af til med de andre foreninger og årgangsrepræsentanterne. SiO er en rådgivnings- og samtaleplatform. Det handler om at være en god facilitator. Også skal man jo sørge for, at SiOaround cafeerne, som vi har årligt, bliver fordelt mellem foreningerne. Man skal måske endda selv stå for en. Til sidst skal man stå for kontakten med instituttet.”

Hvor meget tid har du brugt på det?

”Det svinger selvfølgelig meget. Der er perioder, hvor man ikke skal lægge så meget arbejde i det. Særligt eksamensperioder og ferier. Undervejs på semestrene er der er del arbejde i det. Der skal man selvfølgelig være klar til at tage den arbejdsbyrde på sig. Det er ikke værre, end man sagtens kan klare det ved siden af studiet. Jeg synes nu også, det har været rigtig spændende at sidde som formand. Det har givet mig en del erfaring.”

Hvordan kommer overgangsfasen til at foregå?

”Der kommer til at være et overleveringsmøde, og en ny bestyrelse vil altid kunne komme til mig og spørge mig til råds. Jeg kommer nok også til at deltage i det næste SiO møde for at sikre mig, at overgangen sker rigtigt og godt. Hvis den nye bestyrelse har behov for flere overleveringsmøder, så er det helt sikkert muligt. Man bliver ikke bare kastet ud i det uden at få en introduktion. Man behøver nødvendigvis ikke have siddet som en del af foreningslivet for at blive formand, men det er klart en fordel.”

Hvad vil du sige til en person, som sidder og overvejer at melde sig ind i bestyrelsen?

”Jeg vil sige, at personen skal komme og tage fat i mig, og så kan vi tage en snak om, hvad det indebærer. Vedkommende skal kraftigt overveje at prøve det og give det et forsøg. Jeg vil altid være til rådighed i forhold til at give en hjælpende hånd.”

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø