Nyt

Bred vifte af politikere til EU debat

Så er det lige ved at være op over. Imorgen går det store AGORA 17 af stablen og det bliver et stjernespækket arrangement. Det nyeste der er tilføjet programmet er EU debatten!

Henrik Qvortrup, Villy Søvndal (SF), Roger Mathissen (Å), Lars Aslan Rasmussen (A) og Claus Kvist (DF). Det er navnene på de personer, som deltager i debatten imorgen. Ifølge Philip Eldal Johansen (6. semester), der er arrangør for debatten, går den hen og bliver en intensiv og læringsrig.

Hvad var ideen med at lave en EU debat?

Den Europæiske Union er den mest omtalte internationale institution i de fleste europæiske lande – der unægteligt har indflydelse på det danske samfund via politik, kultur, økonomi mv. I øvrigt falder det i god tråd med vores tema – morgendagens globale udfordringer – eftersom EU’s fremtid er et stort spørgsmålstegn.  Ikke desto mindre, kan den partipolitiske paneldebat give os et hint om politikerne anser EU som én institution af muligheder, eller et fænomen der bør begrænses.

EU er et bredt emne, hvilke temaer vil debatten omhandle?

Vi har bedt Henrik Qvortrup om at tage fat i grundantagelser for politiske synspunkter. Blandt EU-skeptikere, fremhæves vigtigheden af nationalisme, elitens skjulte magtanvendelse og effekten af globaliseringen på ulighed. Mens EU-fortalernes diskurs henvender sig til de positive effekter af samarbejde – f.eks. den Europæiske fred og potentialet for økonomiske gevinster. Således kan vi få aflivet nogle myter og defineret grænserne for politikernes holdninger.

Hvordan synes du balancen i debatten er fordelt?

Vi har sikret, at de politiske holdninger bliver bredt repræsenteret, eftersom at de fire politikere repræsenterer fire forskellige partier på tværs af blokkene og ideologier. Vi sikrer derfor en balanceret og nuanceret debat, eftersom både fortalere og skeptikere, samt forskellige bevæggrunde inden for hver kategori, kan komme til orde. Dette er meget vigtigt, idet EU-dimensionen er mere nuanceret end blot et ønske om at forblive i eller forlade EU.

Hvorfor skal man komme til AGORA 17?

AGORA 2017 er et must, på grund af det høje ambitions- og kvalitetsniveauet. I år deltager bl.a. David Trads, Villy Søvndal, Henrik Qvortrup, Mogens Lykketoft og Michael Schøtt.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø