Nyt SIO Studienævnet

Dispensation får konsekvenser for 1. semesters foreningsliv!


Studienævnet har fået dispensation til at fjerne undervisningsfrit modul om tirsdagen kl. 12-14 for 1. semester studerende på Statskundskab. Hensynet er til de studerendes studieliv, men det kan have konsekvenser for deres foreningsliv.

Studienævnet stod i sensommeren over for et svært valg, da de skulle godkende de nye studerendes skema. Universitetet er udsat for at hårdt pres lokalemæssigt på grund af de mange nye studerende. Det har derfor været svært for skemalæggerne at lægge skemaer for de mange studier. Dette resulterede i, at studienævnet på Statskundskab ikke kunne acceptere det første udkast til skemaet for de nye 1. semester studerende.

Studieleder Morten Kallestrup udtaler:

”Det skema, der blev lagt for 1. semester i første omgang, var meget skidt pædagogisk struktureret, fordi det indebar f.eks. mandag med forelæsninger fra 8-12 efterfulgt af øvelsestimer og forelæsning 16-18 torsdag. Udgangspunktet for det skema, syntes vi ikke, var acceptabelt. Derfor gik vi til skemalæggerne og fakultetet og sagde, at det kunne vi ikke stå inde for rent pædagogisk i forhold til 1. semester studerende.” 

Fra skemalæggerne lød det, at lokalesituationen på universitetet var hårdt presset. Der var ikke umiddelbart nogen løsning på det uhensigtsmæssige skema. Studienævnet så derfor ingen anden løsning end at gå til prodekanen og få en dispensation til at inddrage det undervisningsfrie modul om tirsdagen fra kl. 12-14. Morten Kallestrup siger til dette:

”Det var den løsning, der kunne lade sig gøre. Det er ekstraordinært. Det er ikke noget, der skal være praksis frem over. Det er ekstraordinært for det her semester på grund af de skema- og lokaleforhold, vi er blevet budt.”

SiO-formanden brokker sig 

Formanden for SiO, Tobias Hulbæk Fog, er mildest talt utilfreds. Han mener, det er stærkt kritisabelt, at studienævnet har valgt at inddrage det undervisningsfrie modul. Det kan have konsekvenser for de 1. semester studerendes foreningsliv. De kan nu komme ud for at skulle vælge imellem at deltage i foreningsarrangementer eller tage til undervisning.

Vi bryster os meget af det her foreningsliv, men det betyder åbenbart ikke mere, end at vi godt lige kan ofre det. De studerende skal ofre noget af deres studietid, og det, synes jeg som repræsentant for foreningerne, at vi bliver nødt til at råbe op om. Det er simpelthen ikke okay!”

Tobias Fog blev orienteret omkring situation af de studerende selv, da han var med til en forelæsning for at finde årgangsrepræsentanter fra 1. semester. Han har efterfølgende haft et møde med studieleder Morten Kallestrup for at blive yderligere orienteret om situationen. Tobias Fog er forstående over for, at studienævnet har taget et hensyn til de studerendes studiegang, men han kritiserer at skulle høre om dispensationen gennem de studerende. Han siger om mødet med Kallestrup:

”Først fik jeg forklaret historien om hvordan det var gået til. Derefter snakkede vi om, at der var noget kommunikation, der var gået galt. Det er kritisabelt, at det er sket, men det første man da så gør, er da at sige det til os!”

Dårlig kommunikation

Omkring den dårlige kommunikation mellem studienævnet og formanden for SiO siger Morten Kallestrup:

”Det er selvfølgelig ærgerligt og det beklager vi. Men udkastene til skemaer ligger tilgængelige fra inden sommerferien, så alle kan altså løbende gå ind og opdatere sig på den seneste version.”

Tobias Fog mener dog ikke, at hans forhold til studienævnet har ændret sig. Han er meget ærgerlig over situation. Han er ikke i tvivl om, at det vil påvirke foreningslivet hos de 1. semester studerende. Der er fundet en løsning om onsdagen fra kl. 12-14, hvor der ikke skulle være nogen, der har undervisning. Skemaerne kan dog ændre sig, da modulet om onsdagen ikke er sikret som et undervisningsfrit modul. Tobias Fog siger om sit forhold til studienævnet:

”Det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg har ikke noget imod studienævnet. De kunne også godt se, at det er en ærgerlig sag, og hvor meget det rammer foreningslivet. Jeg synes ikke, mit forhold til studienævnet har ændret sig”

En ekstraordinær situation

For Morten Kallestrup er det vigtigt at pointere, at det er en særdels ekstraordinær situation. Studienævnet er godt bevidste om, at det kan have en påvirkning på foreningslivet, men Kallestrup er ikke i tvivl om, at det må være muligt at finde en pragmatisk løsning, når foreningerne skal holde møder og arrangementer.

Det afføder selvfølgelig nogle udfordringer for foreningerne. Jeg tror, at der kan findes nogle pragmatiske løsninger. Det kan være, man kan finde mødetidspunkter i foreninger fra 16-18 de dage, hvor ingen har forelæsninger.”

Hvad fremtiden angår, kan Kalletrup ikke spå om. Han vil i stedet fastslå, at dette ikke er en ny praksis. Skemalæggerne er blevet orienteret og er bevidste om, det ikke er en optimal beslutning, men Kallestrup er påpasselig med at love for meget.

”Jeg er blevet lovet et bedre udkast fra skemalæggerne, end det vi fik dette semester. Det går jeg så ud fra, vi får. Det er klart, hvis samme situation opstår igen, må vi håndtere den derfra. Der er ikke lagt op til, at det skal være praksis. Jeg går ud fra, skemalæggerne tager det til efterretning, og vi dermed ikke bliver sat i den situation til næste år.”

Tilbage sidder formanden for SiO og håber på det bedste for foreningslivet. Han har forståelse for studienævnets beslutning, men frygter, hvordan det kommer til at påvirke de 1. semester studerendes foreningsliv. I værste fald er det noget, som nogen vil vælge fra.

”Sket er sket, og vi snakkede om, at vi kan i hvert fald ikke ændre skemaet nu. Men det er klart, det kommer til at spille ind, nu hvor de studerende går og overvejer, om de skal søge ind i en forening. De skal måske fravælge nogle moduler med undervisning, som de ikke har skulle før.” 

 

 

 

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø