Nyt Studienævnet

”Vi er jo totalt grønne”

Dispensationen deler vandene på Institut for Statskundskab. Formanden for IntRpol, Narmer Fogh, synes, det er en rigtig ærgerlig situation, at de studerende på 1. semester ikke har noget frimodul.  1. semester-studerende, Signe Stokholm, er glad for, at studienævnet tog hensyn til de nye studerende. Hun har både et forenings- og studieliv uden større problemer.

Det var frustration, der ramte formanden for IntRpol og tidligere formand for SiO, Narmer Fogh, da han hørte de 1. semester-studerende var blevet frataget deres undervisningsfrie modul om tirsdagen. Han var ikke tilfreds med situationen, da han forudså, hvordan det kunne have en negativ effekt på studielivet. Et studieliv, som han har kæmpet hårdt for i de år, han har været en markant skikkelse i foreningslivet på Institut for Statskundskab.

Skaberstaten kunne for et par uger siden berette om, at studienævnet på instituttet for statskundskab havde fået en dispensation fra Prodekanen til at fjerne det undervisningsfrie modul på 1. semester. Dette blev gjort af et pædagogisk hensyn, da studienævnet ikke kunne godkende det skema, der blev fremlagt for dem i første omgang. Den eneste løsning var at fjerne det undervisningsfrie modul.

SiO formanden, Tobias Fog, var udtalte dengang, at han forstod, hvorfor studienævnet gjorde, som de gjorde, men at det var stærkt kritisabelt, at studienævnet ikke havde taget kontakt til ham omkring det!

Læs mere om sagen her: http://www.skaberstaten.dk/2017/09/12/dispensation-faar-konsekvenser-1-semesters-foreningsliv/

Svært at samle foreninger på ikke kristelige tidspunkter

Formanden for InteRpol, Narmer Fogh, kan godt forstå hvorfor studienævnet endte med denne løsning. Han er forstående overfor, at mulighederne var få, og at der i sidste ende kun var denne løsning. Han har dog et stærkt ønske om, at det undervisningsfrie modul kommer tilbage fremadrettet. Dispensationen kommer til at have en negativ effekt på foreningslivet:

”Det går ud over foreningernes handlemuligheder. Det er meget vigtig for en forening, at man kan samle hele foreningen til møder, så man kan koordinere indsatsen. Det kommer til at lide under dispensationen. Det er rigtigt svært at samle foreninger på ukristelige tidspunkter uden det undervisningsfrie modul.”

Narmer Fogh synes ikke, vi kan snakke om, at det er nogen luksus at have et undervisningsfrit modul. Det er hans klare holdning, at foreningerne gør rigtig meget på Institut for Statskundskab. De gør en særlig indsats for studiemiljøet, og det skal vi ikke undervurderer:

”Det er vigtigt, at der er et socialt og fagligt alternativ til studiet og læsning. Foreningerne gør rigtig meget for studiet, så jeg synes ikke på nogen måde, at det er en luksus. Det her skyldes jo dårlig koordinering af skemalæggerne, og den må de tage på deres kappe. Det er jo ikke et spørgsmål, om at foreningerne har gjort noget, så de skal have frataget det undervisningsfrie modul. Det er en ærgerlig udvikling.”

For fremtiden mener Narmer Fogh, at både studienævn og årgangsrepræsentanterne har et ansvar. Han tror på, at Morten Kallestrup og resten af studienævnet vil det bedste for foreningerne, og at de vil sørge for, at det ikke sker frem over.

”Det er også vigtigt for foreningerne, at de studierepræsentanter, vi har i studienævnet, gør noget. En bøn til dem er, at de vil gøre noget for, at det ikke sker igen. De er årgangens talerør til instituttet. De har et stort ansvar for, at vi kan finde på en løsning fremadrettet, hvor vi kan få vores undervisningsfri modul tilbage igen.”

Foreningslivet lever videre

Den afgørende overvejelse var dog at hun kun havde plads til en enkel forening. Uden frimodulet ville det være en for stor en mundfuld at være med i mere end én forening.

”Jeg kunne godt tænke mig at være med i flere foreningerne, men det kan altså godt blive lidt tidspresset, når man også skal læse og have styr på det faglige. Jeg har ikke mod på at melde mig ind i mere.” 

Hun er meget glad for, at studienævnet endte med at træffe en beslutning, hvor de tog et pædagogisk hensyn til de studerende.  Hun er modsat Narmer og Tobias glad for, at studienævnet fik dispensation til det pædagogiske hensyn..

”Placeringen af forelæsninger er til at holde ud. Det ligger meget fornuftigt, og der er også tid til at sætte sig ind i stoffet før forelæsningerne.”

Det er mest de ældre studerende, som er forargede på de nye studerendes vegne. De studerende på første semester er stadig ved at finde ud af, hvad det vil sige at gå på universitetet, og ifølge Signe har de ikke noget begreb om, hvad der er normalt.

”Vi er jo i den sjove situation, at vi ikke har prøvet andet. De kunne jo servere os hvad som helst, og vi ville bare tænke: Når det er uni, og det er svært! Vi har været her i et par uger. Vi er totalt grønne og har ingen ide om, hvad der skal være, og hvad der ikke skal være.”

Signe kan uden problemer få sin hverdag til at hænge sammen, sådan som det er nu. Skulle det komme til, at hun en dag skulle vælge mellem studiet og foreningslivet, ville hun med stor sandsynlighed vælge sin forening.

”Hvis det var systematisk, tror jeg ikke, jeg ville droppe så mange forelæsninger. Hvis det kun var engang imellem, ville jeg nok vælge FUS, men så ville jeg arbejde mere intenst med læsningen derhjemme i stedet.”

Det er måske kun ældre studerende og formænd i foreningerne, som får deres pis i kog over dispensationen. Ifølge Signe havde de nye studerende ikke selv reageret på det. De har ikke prøvet andet og ved ikke, hvilken betydning det undervisningsfrie modul har for dem. Det havde været anderledes, hvis det var noget, som de havde haft kendskab til, og derefter taget fra dem.

The following two tabs change content below.

Mads Vikkelsø